Change language to English >>

Materijali i video s predavanja iz Matematike II (2013. godina)


Primitivna funkcija, neodređeni integral i metode integracije

Bilješke s predavanja (pdf)

Video s predavanja

Skalarne funkcije: limesi, neprekidnost i derivacije

Bilješke s predavanja (pdf)

Video s predavanja - uvod u skalarne funkcije

Video s predavanja - limesi, neprekidnosti i parcijalne derivacije

Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda

Primjeri i definicija običnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda

Sažetak i ispitna pitanja iz ODJ 1. reda

Krivulje i plohe

Bilješke s predavanja

Video - prvi dio

Video - drugi dio

Određeni integral i računanje površine

Kratke bilješke korisne dok gledate video

Video - prvi dio

Video - drugi dio

Potpune bilješke s predavanja

Primjena određenog integrala, nepravi integral i primjena

Bilješke

Video s predavanja

Diferencijalni račun skalarnih funkcija

Uvodno predavanje - parcijalne derivacije i tangencijalna ravnina

Bilješke s uvodnog predavanja

Video s uvodnog predavanja

Formalna definicija parcijalne derivacije, izvod jednadžbe tangencijalne ravnine, diferencijal i ispitna pitanja

Bilješke s predavanja

Video s predavanja

Diferencijal u višim dimenzijama, drugi diferencijal i još neke teme, ispitna pitanja

Bilješke s predavanja

Video s predavanja

Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda

Šalabahter

Linearna homogena ODJ 2. reda s konstantnim koeficijentima

Bilješke

Video s predavanja

Još nekoliko riješenih primjera

Linearna nehomogena ODJ 2. reda s konstantnim koeficijentima

Uvodni video

Video s još nekoliko primjera

Bilješke

Još nekoliko riješenih primjera

Drugi pogled na ODJ, sustavi ODJ, primjeri ODJ 2. reda (oscilacije, titranje, rezonancija)

Handout

Bilješke

Video - grafičko i numeričko rješavanje ODJ

Video - sustavi ODJ, oscilacije, titranje i rezonancija

Numerička integracija

Bilješke s predavanja

Video - uvod, metoda srednje točke i trapezna formula

Video - primjer iz stručne prakse, Simpsonova formula

Ponavljanje za pismeni ispit - nekoliko težih zadataka koje su izdvojili studenti

Bilješke

Video

Ponavljanje za ustmeni ispit - sva pitanja kod asistenta Kosora

Bilješke

Video - prvi dio

Video - drugi dio

Sva pitanja za ustmeni ispit na jednom mjestu