Lozena Ivanov, prof.
 

Odsjek za psihologiju
Filozofski fakultet u Zadru
Kresimirova obala 2
23000 Zadar
Croatia

 

Department of psychology
Faculty of Arts and Science

Kresimirova obala 2
23000 Zadar
Croatia

Nastavne aktivnosti: PSIHOLOGIJA ODGOJA I   OBRAZOVANJA

Podrucja profesionalnog interesa:
 

- samoefikasnost

- perfekcionizam

- akademski ciljevi i postignuca

- socijalne vjestine


 
 


POPIS RADOVA (BIBLIOGRAPHY)

Bautovic, A., Taksic, V., Gregov, Lj. i Ivanov, L. (1993). NEKI ASPEKTI SUOCAVANJA SA STRESOM U RATU, Prva godisnja konferencija hrvatskih psihologa, Sazeci priopcenja, str.98.
 

Ivanov, L., Penezic, Z. i Gregov, Lj. (1998).RELACIJE SAMOEFIKASNOSTI I USAMLJENOSTI S NEKIM OSOBNIM VARIJABLAMA (LONELINESS AND SELF-EFFICACY: Relationships with some Personality Characteristics), RADOVI-Razdio FPSP, 37(14), 53-66.
 

Penezic, Z., Ivanov, L. i Prorokovic, A. (1998). SAMOEFIKASNOST I PERFEKCIONIZAM KOD STUDENATA: Pokusaj psihometrijske provjere koristenih skala (SELF-EFFICACY AND PERFECTIONISM AMONG STUDENTS: Psychometric examination of used scales), RADOVI-Razdio FPSP, 37(14), 67-80.
 


  Ivanov, L., Penezic, Z., Ciric, J. (1999). USPOREDBA DJECE I ADOLESCENATA S OBZIROM NA LOKALIZACIJU KVALITETE PRIKAZANIH OBJEKATA (Children's and Adolescents' Understanding of Relationship among Sensations and Physical Characteristics of Objects), RADOVI-Razdio FPSP, 38(15), 97-110.

 

Cubela, V., Ivanov, L. (2000). VJEROVANJA U (NE)PRAVEDAN SVIJET I CENTRALNOST PRAVDE: Relacije s osjecajem koherentnosti i generaliziranim ocekivanjima u pogledu buducnosti / BELIEFS IN A (UN)JUST WORLD AND THE CENTRALITY OF JUSTICE Their Relations to a Sense of Coherence and Generalized Future Expectancies, RADOVI-Razdio FPSP, 39(16), 33-51.

 

Ivanov, L., Penezic, Z. (2000). SAMOEFIKASNOST: Pregled teorije / SELF-EFFICACY THEORY An Overview, RADOVI-Razdio FPSP, 39(16), 113-142.

 

Penezic, Z., Ivanov, L. (2001, u tisku). PREDIKCIJA ZADOVOLJSTVA ZIVOTOM KOD TRI RAZLICITE DOBNE SKUPINE / PREDICTION OF LIFE SATISFACTION IN THREE DIFFERENT AGE GROUPS, Psihologijske teme, Rijeka.