Lozena Ivanov, Zvjezdan Penezic, Josip Ciric

USPOREDBA DJECE I ADOLESCENATA S OBZIROM NA LOKALIZACIJU  KVALITETE PRIKAZANIH OBJEKATA

SAZETAK

Posljednjih nekoliko desetljeca dosta se paznje posvecuje metakognitivnom razvoju djece. U skladu s radovima Piageta glavne su teme razvoj koncepcije misljenja, ali i emocija, obrambenih mehanizama, odnosa stvarnog i nejasnog. Jedan od problema koji jos nije dobio odgovarajucu paznju jest razumijevanje razlika izmedju dva paralelna opisivanja vanjskog svijeta: subjektivnog i objektivnog.
U ovom radu prikazuje se usporedba djece u dobi od sest i devet godina, te adolescenata s obzirom na razumijevanje odnosa izmedju osjeta i fizickih obiljezja objekata. Takodjer se usporedjuju i rezultati dobiveni u ovom ispitivanju s rezultatima koje je Subbotsky (1997) dobio na uzorcima britanskih ispitanika slicne dobi.
Razlike postoje izmedju hrvatskih ispitanika razlicite zivotne dobi. Pokazalo se da stariji ispitanici daju vise “subjektivnih” odgovora (odnosno osjete lokaliziraju u senzornim organima, a ne u samim predmetima) sto je u skladu s pretpostavljenom razinom kognitivnog razvoja. Izmedju hrvatskih i britanskih ispitanika postoje razlike izmedju frekvencija subjektivnih i objektivnih odgovora i u dobi od sest i u dobi od devet godina. Hrvatski ispitanici daju znacajno vise subjektivnih odgovora.
 

KLJUCNE RIJECI: Djeca, adolescenti, osjeti, osjetni organi, objekti