knjige | poglavlja u knjigama | članci u časopisima | izlaganja na konferencijama

monografije

 1. Fallout i filozofija. Mala filozofija, Zadar, -- (uskoro) [o knjizi]
 2. Defragmentacije. Mala filozofija, Zadar, 2017. ISBN 978-953-59784-0-4 | [o knjizi] [preuzmi]
 3. Thomas Farnell, Josip Ćirić, Blaženka Divjak, Karin Doolan, Danijel Jedriško, Lelia Kiš-Glavaš, Sandra Laleta, Irena Majstorović, Valentina Novak Žižić, Iva Šušak, Natalija Vrbas. Osiguranje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj - prijedlog. TEMPUS EduQuality projekt, Zagreb, 2013. [o knjizi]

uredničke knjige

 1. Bruno Ćurko, Josip Ćirić i Ruža Kovačević (ur.). Svjetski dan filozofije u Zadru. Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, --. (uskoro) [o knjizi]

poglavlja u knjigama

 1. Ćirić, Josip i Bruno Ćurko: 'Can You Be Happy under Ingsoc?'. U Ezio di Nuzzi i Stefan Storrie (ur.) 1984 and Philosophy, Open Court, Chicago IL, 2018. ISBN 978-0812699791
  amazon.com logo Open Court Publishing logo
 2. Vulić-Prtorić, Anita i Ćirić, Josip: 'Smanjivanje patnje: psihološko i filozofsko savjetovanje'. U Josip Ćirić, Bruno Ćurko, Ruža Kovačević (ur.) Svjetski dan filozofije u Zadru, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, --. (uskoro)
 3. 'Poljubi me... Štulić, filozofija i stvarni život'. U Bruno Ćurko i Ivana Greguric (ur.) Novi val i filozofija. Jesenski i Turk, Zagreb, 2012. str. 57-69. ISBN 978-953-222-619-5
 4. Vulić-Prtorić, Anita, Fajdetić, Andrea, Lončar-Vicković, Sanja, Ćirić, Josip, Czerny, Sarah, Barić, Asja i Romstain, Ksenija: 'Oblici, metode i tehnike izvođenja nastave'. U Anita Vulić-Prtorić, Valentina Kranželić, Andrea Fajdetić (ur.) Izvođenje nastave i ishodi učenja, niz 'Studenti s invaliditetom' vol. 4. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012. str. 77-159. ISBN 978-953-6002-58-0(4)

članci u časopisima i zbornicima radova

 1. Sudić, Mislav, Pavle Valerjev, Josip Ćirić. 'Deontic Moral Reasoning Task: Is Moral Reasoning Special?'. Psihologijske teme, 28 (2019), 3; 483-506. doi: 10.31820/pt.28.3.2 ISSN 1332-0742
 2. Ćirić, Josip, Maja Jadrešin. 'Recepcija hrvatskih filozofa i digitalna humanistika'. [sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje. 8 (2018), 2. doi: 10.15291/sic/2.8.lc.2 ISSN 1847-775
 3. Šango, Tea, Tomislav Rajković, Drahomira Cupar i Josip Ćirić. Online Gaming Communities in Croatia. U Paavo Arvola, Tanja Hintsanen, Serafia Kari, Soile Kolehma, Shan Luolin, Jasmiina Sillanpää (ur.) Improving quality of life through information - 25th BOBCATSSS Conference Proceedigs. Univeristy of Tampere, Tampere, 2017. str. 193-196. ISBN 978-952-03-0524-6
 4. Žilić, Lucija, Drahomira Cupar, J. Ćirić, J. i Krešimir Zauder: 'Student teacher Facebook friendship and privacy awareness'. U Fanny Blanchard, Valentin Fameland, Katarina Leyrer, Guilhem Martin Saint-Leon, Paulin Ribbe, Laure Fabre (ur.) Information, Libraries, Democracy ­ 24th BOBCATSSS Conference Proceedings. Enssib, Villeurbane, 2016. str. 383-394. ISBN 978-2-37546-014-6
 5. Ćirić, J., Domagoj Volarević, Lucija Mrkela: 'The First Life: Some Aspects on Gamification in the Real World'. U Pavla Minaríkova i Lukaš Strouhal (ur.) Design, Innovation, Participation: BOBCATSSS 2015 Proceedings & Abstracts. Flow, o.s., Brno, 2015. str. 92-96. ISBN 978-80-905480-7-7
 6. Ćirić, J.: 'Od psihoterapije do utopije'. [sic] – časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje. 5 (2015) , 2. doi: 10.15291/sic/2.5.lc.5 ISSN 1847-7755
 7. Ćirić, J. i Brala-Mudrovčić, Jasminka: 'Kritička teorija i elektroničko obrazovanje'. Metodički vidici. 5 (2015) , 5; 263-274. ISSN 2334-7465 (Online) ISSN 2217-415X (Tisak)
 8. Ćirić, J. i Volarević, Domagoj: 'Internet Social Network Related Behaviour and Some Privacy Paradox Issues'. U Wolf-Fritz Riekert, Ingeborg Simon (ur.) Information in e­motion Proceedings. BOBCATSSS 2012 20th International Conference on Information Science. BOCK + HERCHEN Verlag, Bad Honnef, 2012. str. 332­335. ISBN 978-3-88347-287-4
 9. Ćirić, J.: 'Komunikacijski kanali filozofskog i psihološkog savjetovanja'. Filozofska istraživanja. 30 (2010) , 1­2; 97­121. ISSN 0351-4706 (Print) ISSN 1848-2309 (Online)
 10. Ćirić, Josip i Ruža Kovačević: 'Tehnofobija u digitalnoj kulturi - neka filozofska pitanja'. Filozofska istraživanja. 28 (2008) , 1; 83­96. ISSN 0351-4706 (Print) ISSN 1848-2309 (Online)
 11. Ćirić, J. i Ruža Kovačević: 'Kompjutacijska paradigma kognicije - pogled iz filozofije uma'. Acta Iadertina. 3 (2006) ; 3­27. ISSN 1845-3392 (Print) ISSN 1849-1243 (Online)
 12. Ćirić, J.: 'Znanstvena fikcija i filozofija'. Acta Iadertina. 2 (2005) ; 7­14. ISSN 1845-3392 (Print) ISSN 1849-1243 (Online)
 13. Ćirić, J.: 'Elementi filozofije jezika u 'Povijesti Međuzemlje' J.R.R. Tolkiena'. Acta Iadertina. 1 (2004) ; 7­17. ISSN 1845-3392 (Print) ISSN 1849-1243 (Online)
 14. Ćirić, J.: 'Carl Sagan: Etička pitanja'. Radovi - Razdio FPSP. 18 (2003) ; 23-30. ISSN 0352-6798
 15. Ivanov, Lozena, Zvjezdan Penezić i J. Ćirić: 'Usporedba djece i adolescenata s obzirom na lokalizaciju kvalitete prikazanih objekata'. RADOVI - Razdio FPSP. 38 (1999) , 15; 97-110. ISSN 0352-6798

izlaganja na konferencijama

 1. Ćirić, J., Marina Nekić, Krešimir Zauder. Filozofija i psihoterapije: konceptualni presjek iz enciklopedijske perspektive. 3. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe, Zagreb, 21.-23. studenog 2019.
 2. Ćirić, J., Maja Jadrešin. Enciklopedijska (ne)zastupljenost hrvatskih filozofa. 26. Dani Frane Petrića - Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu, Cres, 27.-30. rujna 2017.
 3. Zauder, Krešimir i Josip Ćirić. Philosophy and Conceptual Networks. Formal Methods and Science in Philosophy II, Dubrovnik, 4.-6. svibnja 2017.
 4. Seks(i) igrice: video igre i wink-wink, nudge-nudge. Dani seksualnosti, Zadar, 26.-28. travnja 2017.
 5. Šango, Tea, Tomislav Rajković, Drahomira Cupar i Josip Ćirić. Online Gaming Communities in Croatia. Improving quality of life through information - 25th BOBCATSSS Conference, Tampere, 25.-27. siječanj 2017.
 6. Lucija Žilić, Drahomira Cupar, Josip Ćirić i Krešimir Zauder. Student teacher Facebook friendship and privacy awareness. Information, Libraries, Democracy ­ 24th BOBCATSSS Conference, Lyon, 27.-29. siječanj 2016.
 7. Ćirić, J., Domagoj Volarević, Lucija Mrkela. The First Life: Some Aspects on Gamification in the Real World. Design, Innovation, Participation - 23rd BOBCATSSS Conference, Brno, siječanj 2015.
 8. Ćirić, J. Invalidnost: legitimitet objašnjenja. Filozofija i tjelesnost, Zagreb, 27.-29. studenog 2014.
 9. Ćirić, J. i Ruža Kovačević: Klasificiranje užitka - neki epistemološki problemi u seksologiji i psihopatologiji. Filozofija i tjelesnost, Zagreb, 27.-29. studenog 2014.
 10. Ćirić, J. Studenti s invaliditetom – dostupnost sadržaja i prilagodba Sveučilišta. InfoDASKA – Dani studenata knjižničarstva, Zadar, 23.-24. svibnja 2014.
 11. Ćirić, J. i Jasminka Brala-Mudrovčić. Kritička teorija i elektroničko obrazovanje. Kulturni identitet u digitalnom dobu – Peti međunarodni naučno-stručni skup, Zenica, 3.-4. travnja 2014.
 12. Ćirić, J., Franjo Pehar, Maja Stazić i Domagoj Volarević. Social media and Memes: A study of spoilers. 22nd BOBCATSSS Conference, Barcelona, siječanj 2014.
 13. Dragica Barbarić, Irena Čorko Meštrović, Ksenija Gmajnički, Anita Vulić Prtorić, Josip Ćirić: ' Psihoterapija i moderne tehnologije: bliski susreti na digitalnoj planeti (okrugli stol)'. 2. međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Zagreb, 19. i 20. listopada 2013.
 14. Ćirić, J. Interdisciplinary approach to violence toward persons with disability: philosophical analysis of the Gestalt psychotherapy. Rethinking Humanities and Social Sciences, Zadar, lipanj 2013.
 15. Ćirić, J. Rousseauova misao u filozofskome savjetovanju. Priroda-društvo-politika. Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua, Zagreb, 22.-24. studenog 2012.
 16. Ćirić, J., Ivana Posarić. Od Rousseaua do Donaldsona: integrativna teorija društvenog ugovora i računalna etika. Priroda-društvo-politika. Povodom 300. godišnjice rođenja Jean-Jacquesa Rousseaua, Zagreb, 22.-24. studenog 2012.
 17. Volarević, Domagoj i Josip Ćirić. Belief in a just world and on-line piracy: Gigapedia case. Poster. Libraries in Digital Age LIDA 2012 - Change, Zadar, 18.-22. lipnja 2012.
 18. Ćirić, J. i Domagoj Volarević. Internet Social Network Related Behaviour and Some Privacy Paradox Issues. Information in e­motion Proceedings - 20th BOBCATSSS Conference, Amsterdam, siječanj 2012.
 19. Ćirić, J. i Ruža Kovačević. Strah od Prometeja – što još baštinimo od magijskog mišljenja? IV. Mediteranski korijeni filozofije, Split, 25.-27. ožujka 2010.
 20. Ćirić, J. Igranje demokracije - upravljanje društvom u virtualnoj stvarnosti. Demokracija na prekretnici - sloboda, jednakost, pravednost. Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweya. Zagreb, 26.-27. studenog 2009.
 21. Ćirić, J. Logic and psychotherapy. Logical foundations of metaphysics, IUC course. Dubrovnik, 18.-24. svibnja 2009.
 22. Ćirić, J. i Ruža Kovačević. Neki vidovi stjecanja životnih vještina i uloga filozofije. Mediteranski korijeni filozofije. Split, 26.-28. ožujka 2009.
 23. Ćirić, J. Savjetovanje i umijeće življenja. Mediteranski korijeni filozofije. Split, 26.-28. ožujka 2009.
 24. Ćirić, J. Radost odugovlačenja: neke odrednice lijenosti kao svjetonazorne pozicije. Filozofija slobodnog vremena i športa. Zagreb, 27.-29. studenog 2008.
 25. Martinović, Ivica, Bruno Ćurko, Davor Balić i Josip Ćirić. Okrugli stol: Sociologija renesansne filozofije – tragom Collinsove metodologije. 15. simpozij Petrić i Renesansne filozofske tradicije, Cres, 24.-27. rujna 2008.
 26. Ćirić, Josip i Ruža Kovačević. Globalizacija lijepoga - studija slučaja. 17. Dani Frane Petrića. Cres, 22.-24. rujan 2008.
 27. Ćirić, J. Filozofija kao roba globalnog tržišta. 17. Dani Frane Petrića. Cres, 22.-24. rujan 2008.
 28. Ćirić, J. Socijalne mreže i filozofske škole. Mediteranski korijeni filozofije, Split, 27.-29. ožujka 2008.
 29. Ćirić, J. i Ruža Kovačević. Tehnofobija u digitalnoj kulturi - Neka filozofska pitanja. 16. Dani Frane Petrića. Cres, rujan 2007.
 30. Ćirić, J. i Bruno Ćurko. Podučavanje i istraživanje filozofije u okružju digitalne kulture. 16. Dani Frane Petrića. Cres, rujan 2007.
 31. Ćirić, J.(Meta)physics of mind. Logical foundations of metaphysics, IUC course. Dubrovnik, svibanj 2007.
 32. Ćirić, J. Filozofija kao lijek za dušu: Antički korijeni psihološke intervencije. Mediteranski korijeni filozofije. Split, travanj 2007.
 33. Ćurko, Bruno i J. Ćirić. Erozija filozofske domene? Osvrt na interdisciplinarno promišljanje odgoja. Simpozij Filozofija i psiha. Povodom 150. obljetnice rođenja Sigmunda Freuda. Zagreb, studeni 2006
 34. Ćirić, J. Izgubljeni u prijevodu. Komunikacija i šum filozofskog i psihološkog savjetovanja. Simpozij Filozofija i psiha. Povodom 150. obljetnice rođenja Sigmunda Freuda. Zagreb, studeni 2006.
 35. Valerjev, Pavle i J. Ćirić. Dedukcija s kondicionalima: primjena metode analize verbalnih protokola. XVI. Dani Ramira Bujasa. Zagreb, studeni 2003.
 36. Ćirić, J. Psihologija i falsifikacionizam. Logika i suvremena filozofska istraživanja. Zadar, lipanj 2003.
 37. Ćirić, J. Filozofijski problemi umjetne inteligencije. XIII. Dani psihologije u Zadru. Zadar, svibanj 2002.
 38. Ćirić, J. Clinical Assessment and Application of Falsificationism: an Attempt of Illustration. Karl Popper Centennial Congress. Beč, srpanj 2002.
 39. Ćirić, J. Elementi filozofije matematike kod Jeana Piageta. XII. Dani psihologije u Zadru. Zadar, svibanj 2000.
knjige | poglavlja u knjigama | članci u časopisima | izlaganja na konferencijama