sažeci kolegija | studentske evaluacije | mentorstva | arhiva

akademska godina 2017./'18.
kolegij semestar razina P-S-V ECTS *
(1) nastavu održavaju i kolege doc.dr.sc. Franjo Pehar, dr.sc. Mate Juric
(2) kolegij se održava u svim semestrima i za sve studijske grupe
(3) kolegij se nudi stranim studentima u sklopu Erasmus+ razmjene
(4) kolegij održava i kolega dr.sc. Mate Juric
(5) kolegij se održava na studiju Informacijske tehnologije; nositelj kolegija je doc.dr.sc. Franjo Pehar
Logika zimski preddipl.1 2-0-1 4
Akademsko i tehničko pismo zimski dipl.1 1-0-2 3 (5)
Istraživačke metode u informacijskim znanostima zimski dipl.2 1-0-0 5 (1)
Filozofija informacije zimski dipl.2 2-1-0 3
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom zimski svi 1-0-7 5 (2)
Metodologija istraživanja u društvenim znanostima zimski preddipl.3 1-0-2 5 (4)
Znanstvena fikcija i filozofija zimski svi 2-1-0 3
Science Fiction and Philosophy zimski preddipl.3 1-0-2 3 (3)
Statistička obrada podataka ljetni preddipl.6 1-0-2 3
Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom ljetni svi 1-0-7 5 (2)
Uvod u kognitivnu znanost ljetni preddipl.2 2-0-1 3
Introduction to cognitive science ljetni preddipl. 2-0-1 3 (3)


Sažeci kolegija

Logika

Očekivani ishodi: upoznavanje s logikom i pravilima racionalnog razmišljanja || stjecanje vještine rukovanja formalizacijskim postupcima u jeziku i argumentima || primjenu logike predikata u jezikoslovnom, kognitivnom i filozofskom okružju

Kratki sadržaj: Logika predikata i prirodni jezik. Organizacija uporabom odozgo-dolje pristupa. Definiranje temeljnih pojmova: predikati, argumenti, operatori, pravila pisanja. Tablice istinitosti logičkih operatora. Sintaktičko proučavanje prirodnih jezika. Simbolička semantika modela logike predikata. Metavarijable. Istinosne funkcije ekvivalentnosti, izvodljivosti, konzistentnosti i valjanosti. Uporaba metode reductio ad absurdum. Aksiomatski model: aksiom, teorem, korolar. Stabla istinitosti u logici predikata. Ispitivanje konzistentnosti skupa. Provjera valjanosti argumenta. Metoda derivacija. Valjanost, izvodljivost, dokazivost. Uporaba računalnih programa za navedene sintaktičke procese.

Filozofsko savjetovanje

Očekivani ishodi: znati razliku između psihološkog savjetovanja, psihoterapije i filozofskog savjetovanja || znati konceptualne poveznice između filozofskih teorija i glavnih terapijskih pravaca || biti sposobni povezati strategije olakšavanja psiholoških tegoba s prikladnim filozofskim resursima

Kratki sadržaj: Pokret filozofskog savjetovanja danas je najrašireniji primijenjeni vid filozofije. Studenti će u kolegiju upoznati konceptualne poveznice između filozofije i psihološkog savjetovanja i psihoterapije, vidjeti praktične primjere iz prakse te se upoznati s pristupima filozofskoga savjetovanja.
Psihološko savjetovanje i psihoterapija. Pravci u psihoterapijama – paradigmatski pristup. Biološko-medicinska paradigma. Psihodinamski pristup. Kognitivno-bihevioralni pristup. Humanistički pristup. Filozofski korijeni psiholoških teorija i intervencije. Povijesni pristup psihološkim poremećajima. Sociologija mentalnih poremećaja. Razgraničenje normalno-poremećeno. Pravila ispravnog života: povijesni pristup i paradigmatski skokovi. Holistička medicina: Alkmeon, Hipokrat. Platonova politika prema osobama s posebnim potrebama. Aristotel o duši. Stoici o patnji. Ciceron o emocijama. Senekin stoicizam. Kršćanstvo: naslijeđe i nove pogledi na dušu. Descartesov mehanicizam. Filozofsko savjetovanje – raznolikost pristupa. Dekonstrukcija metodologije. Dijalektika psihološkog i filozofskog savjetovanja. Psihologija komuniciranja. Socijalna psihologija. Četiri faze u filozofskom savjetovanju. Studija slučaja. Integrativni pristup. Antipsihijatrija i filozofske implikacije intervencije.

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Očekivani ishodi: održavati kvalitetne socijalne kontakte u kontekstu vršnjačke potpore || preispitati društveni kontekst i vlastite stavove/vrijednosti prema osobama s invaliditetom || prepoznati etičke izazove u pružanju vršnjačke potpore || izraditi planove rada za pružanje vršnjačke potpore || pružati vršnjačku potporu studentu s invaliditetom u akademskom okruženju

Kratki sadržaj: Uvodno o vršnjačkoj potpori. Analizom konkretnih primjera, student s invaliditetom i njegov vršnjak – pružatelj potpore, utvrđuju zadovoljavajuće i primjerene oblike potpore. Definiranje osnovnih pojmova, klasifikacija oštećenja/invaliditeta, mjere aktivne politike, modeli potpore. Etiologija i fenomenologija tjelesne invalidnosti, sposobnosti i ograničenja studenata s tjelesnom invalidnošću; prepreke studentima s tjelesnom invalidnošću u sustavu visokog obrazovanja i mogućnosti njihovog prevladavanja. Oštećenje vida (sljepoća i slabovidnost; značajke, sposobnosti i specifičnosti funkcioniranja studenata s oštećenjima vida; teškoće u svakodnevnom akademskom životu studenata s oštećenjima vida, mogućnosti i značaj potpore). Razumijevanje oštećenja sluha (gluhoća i nagluhost; posebnosti u području usvajanja govora i jezika; znakovna komunikacija; potrebe u sustavu visokog obrazovanja; sustav potpore). Specifičnosti, značajke i sposobnosti te potrebe osoba/studenata s gluhosljepoćom i sustav potpore u svakodnevnim akademskim aktivnostima. Senzibilizacija za potrebe studenata s invaliditetom u akademskom okruženju.

Filozofija informacije

Očekivani ishodi: postaviti filozofiju informacije u mrežu specijalističkih filozofija i temeljnih filozofskih disciplina (logika, epistemologija, ontologija) || definirati različite načine konceptualiziranja informacije || prepoznati temeljne filozofske probleme vezane uz IKT i umjetnu inteligenciju || razumjeti i opisati odnos između logike kao sintaktičkog sustava, i znanja || objasniti poveznice iz filozofije jezika za razumijevanje pojma informacija || objasniti utjecaje iz filozofije znanosti na endogeno razumijevanje informacijske znanosti || identificirati i nadalje otvorene probleme u filozofiji informacije

Kratki sadržaj: Filozofija i informacijska znanost: logika, epistemologija, ontologija i etika. Kako konceptualizirati informaciju? Informacija i sadržaj. Moć kompjutacije. Epistemologija i informacija. Logičko i fizikalno. Umjetna inteligencija, filozofija uma i kognitivna znanost. Umjetna inteligencija, filozofija uma i kognitivna znanost II. Logika i znanje. Uvidi iz filozofije jezika. Filozofija informacijske tehnologije. Etičke implikacije. Uvidi iz filozofije znanosti. Otvorena pitanja u filozofiji informacije. Završno predavanje.Studentske evaluacije

S uvođenjem reformiranog programa usklađenog s bolonjskim procesom, Sveučilište u Zadru redovito provodi studentsku evaluacije nastave. Ovdje donosim odabir najzanimljivjih studentskih komentara, pozitivnik i negativnih. Svi zatipci su prenešeni iz izvornika.

Profesor nastoji da predavanje ne bude monotono, potiče diskusiju među studentima, predavanja su izrazito multimedijalna (razni logičke igre, slike, društveni eksperiment).
Predmet kao predmet nije mi baš zanimljiv, sve ostalo je u redu.
Malo više aktivnosti studenata.
Izrazito kvalitetan i zanimljiv predavač, uvijek spreman na dodatni rad sa studentima koji imaju problema s gradivom
Profesor uključuje studente u rješavanju zadataka tijekom nastave
Kroz vježbe se dosta nauci o metodama koje se nam trebati u buducnosti.
Predmet mi se ne sviđa, ali sve ostalo je ok.
Predmet je vrlo zanimljiv i ubija monotoniju koja vlada na ovom odjelu. Za svaku pohvalu. Profesor je jednostavno savršen.
Profesor daje zanimljive primjere, povezuje gradivo sa svakodnevnim životom, uključuje studente postavljanjem zanimljivih pitanja.
Profesor često kasni na nastavu. Jako dugo čekanje rezultata ispita.
Ovaj kolegij jedan je od najzanimljivijih koje smo imali priliku slušati. Sve pohvale za profesora i praktične zadatke na nastavi.
Profesora Ćirića prvenstveno cijenim zbog toga što se studentima obraća kao sebi ravnima. Kolegij je zanimljiv i životno koristan, a profesor zna kojim ga primjerima približiti studentima. Na ovom kolegiju naučila sam, po mom mišljenju, veoma važne lekcije za svoj svakodnevni život - od toga kako poboljšati komunikaciju s drugima do dubljeg uvida i razumijevanja emocija. Profesore, svaka čast :)
Profesor gradivu pristupa na zanimljiv način. Od svih kolegija, na ovom najviše pratim o čemu profesor priča.
Profesor na iznimno zanimljiv način predaje te budi interes za mnoge teme. Mislim da bi ostali profesori trebali biti tolerantni, razumni i zanimljivi poput ovog profesora.
Posebno dobrim smatram samu osobnost prof. Ćirića. Trudi se maksimalno kako bi nam olakšao svoj kolegij(koji je nezanimljiv i po meni nepotreban jer ništa nije logično!!!)), ali nije on kriv to je njegov posao. Posebno želim pohvaliti kako stavlja dodatne termine konzultacija ako za zamolimio i ulazi nam u susret u svakom pogledu. Zanimljivo je kako uvijek nabaci neku šalu na svoj račun tj. priča otvoreno s nama o nekim svojim privatnim stvarima. Nadam se da neću past kolegij!! Profesore svaka čast samo tako nastavite :DDDDDD
Premalo vježbi koje su komplicirane. Potrebno je više zajedničkog rada.
Profesori su fleksibilni glede termina te se lako s njima dogovoriti oko svega.
Profesor Ćirić priča zanimljive priče i način predavanja mu je dobar. Profesor Juric je uvijek spreman pomoći ako zapnemo negdje na vježbama, i ugodna je atmosfera dok predaje.
Profesor je pristupačan, ima razne načine objašnjavanja gradiva što puno pomaže u praćenju nastave i razumijevanju gradiva. Najbolji profesor na faksu.
Profesori su bili korektni, pomagali su, odgovarali na pitanja, kojih nije bilo puno jer je meni statistika posve strani pojam. Vježbe su bile posve dobre jer otprilike razumijem zadatak i kako ga napraviti, u predavanjima se lako izgubim. Niti je moja papžnja velika, niti mi je bilo puno toga jasno. Ispričavam se, ali bilo mi je teže pohvatati gradivo. Možda jasnije odrediti što je što.
Profesor Ćirić kasi na predavanja i moramo dugo čekati rezultate ispitnog roka.


Mentorstva

Doktorske radnje

 1. Maja Jadrešin Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava | svibanj 2016.

Diplomske radnje

 1. Lucija Bačić Etički pristup knjižničnim uslugama i programima opismenjavanja društveno isključenih korisnika: Mladi koji su napustili školovanje | rujan 2017.
 2. Marina Nikolić Uloga školske knjižnice kao čimbenika dječje sigurnosti na Internetu | svibanj 2017.
 3. Ana Bebić Profesionalna etika knjižničara | srpanj 2016.
 4. Marijana Kovačević Elektroničko učenje | srpanj 2016.
 5. Violeta Gašpić Igroteka i igraonica Gradske knjižnice 'Marko Marulić' u Splitu | srpanj 2016.
 6. Ivana Marasović Dostupnost informacija slijepim i slabovidnim osobama | travanj 2014. | komentorica: dr.sc. Ivanka Stričević, izv. prof.
 7. Olgica Grančić Miš umjesto igle: problem ovisnosti o igrama i moralna panika | veljača 2014.
 8. Danijela Gluščević Plagiranje u školskoj i akademskoj zajednici: preventivna uloga knjižnice || rujan 2013.
 9. Morana Ninčević Stavovi korisnika prema regulaciji internetskih sadržaja | srpanj 2013.
 10. Marina Šakić Istraživanje prakse roditeljskog nazora u uporabi interneta | srpanj 2013.
 11. Sonja Šimić Roditeljski nadzor: koliko poznajemo virtualni svijet svog djeteta | rujan 2012.
 12. Jelena Višnjić Kvalitativna metodologija u informacijskoj znanosti | rujan 2012.
 13. Ana Bučić Ponašanje korisnika pri korištenju knjižnične zbirke stripova | lipanj 2012.
 14. Ana Ćubelić Društvene mreže u knjižnici: istraživanje korisničke prakse | lipanj 2012.
 15. Maja Markulić Knjižnica kao čimbenik povećane sigurnosti dječjeg surfanja | lipanj 2012.
 16. Zdenka Rogić Informacijska etika i dostupnost informacija | travanj 2012.
 17. Romana Jadrijević Predmetna obradba književnosti na primjeru fantastike i znanstvene fantastike | studeni 2011. | komentorica: dr. sc. Drahomira Gavranović
 18. Stefano Negovetić Informacijsko preopterećenje | svibanj 2011.
 19. Ana Marušić Informacijska privatnost u digitalnom okruženju | travanj 2011.
 20. Danijela Markotić Strip - medij za odgoj aktivnog čitatelja | rujan 2010.
 21. Martina Fantov Klasifikacija i spoznajna teorija | srpanj 2010.
 22. Virgil Jureškin Popperova tri svijeta u kontekstu informacijske znanosti | svibanj 2010.
 23. Siniša Roknić Ovisnost o facebooku:istraživanja korisnika gradske knjižnice Vukovar

Završne radnje

 1. Petra Dunatov Programi otvorenog koda za uređivanje bibliografskih baza | rujan 2015.
 2. Mia Božin Organizacijski i etički aspekti specijalne knjižnice | rujan 2014.
 3. Martina Čanković Audiovizualna građa na primjeru Gradske knjižnice Zadar i Gradske knjižnice i čitaonice 'Metel Ožegović' Varaždin | rujan 2014.
 4. Antonija Goja Privatnost korisnika u knjižnicama | rujan 2014.
 5. Ivana Horvatić Informacijsko preopterećenje kod studenata | rujan 2014.
 6. Marija Lučić Distopijska budućnost knjižnice | rujan 2014.
 7. Sonja Huzjak Piratizacija glazbe u Hrvatskoj | rujan 2013. | kvalifikacijski rad
 8. Domagoj Volarević Informacijske znanosti i informacijsko ratovanje | lipanj 2013.
 9. Toni Tadić Autorska prava i informacijsko-komunikacijske tehnologije | prosinac 2011.
 10. Nataša Miljković Informacija: pravo i pristup | rujan 2011.
 11. Darko Krajcar Privatnost: prevencija i policija u knjižnici | rujan 2011.
 12. Ivona Šimunović Informacijska etika - neka temeljna pitanja i uvid u njihovu problematiku | srpanj 2010.

Diplomske radnje (nereformirani studij, Odjel za filozofiju)

 1. Virgil Jureškin Ideja historicizma u filozofiji K. R. Poppera | rujan 2008. | komentor | mentor: prof.dr.sc. Mirko Jakić
 2. Katarina Doša Metodologija znanstveno-istraživačkih programa Imre Lakatosa | rujan 2008. | komentor | mentor: prof.dr.sc. Mirko Jakić
 3. Bruna Bišćan Filozofija znanosti Wernera Heisenberga | rujan 2008. | komentor | mentor: prof.dr.sc. Mirko Jakić
 4. Robert Marinković T. S. Kuhn: još jedna u nizu promjena paradigme | rujan 2007. | komentor | mentor: prof.dr.sc. Mirko Jakić
 5. Ruža Kovačević Kompjutacijska paradigma kognicije | lipanj 2006. | komentor | mentor: prof.dr.sc. Mirko Jakić