Curriculum Vitaeverzija za tisak [320kB pdf]

članstvo u udrugama
obrazovanje
stručno usavršavanje

rad u Studentskom savjetovalištu
rad u stručnim tijelima
znanstveni i stručni projektičlanstvo u udrugama
Hrvatsko filozofsko društvo
American Philosophical Society
Hrvatska MENSA


obrazovanje
2007. - 2009. Edukacija iz gestalt psihoterapije
 • Curriculum Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta
 • bazični stupanj
2005. - 2008. doktorat
 • Sveučilište u Zagrebu
 • naslov: Filozofske pretpostavke psihologijskih terapija
 • mentor: prof. dr. sc. Lino Veljak, Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet
 • komentorica: doc. dr. Lidija Arambašić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet
 • radnju obranio 9. XII. 2008.
1999. - 2001. Poslijediplomski studij lingvistike
 • Sveučilište u Zadru
 • naslov: Popperov pojam demarkacije: razgraničenje iskaza empirijske znanosti
 • mentor: prof. dr. sc. Mirko Jakić, Odjel za filozofiju
 • 20. V. 2004. obranio radnju pred komisijom: doc.dr. Borislav Dadić, prof.dr.sc. Mirko Jakić, prof.dr.sc. Slavomir Sambunjak, doc.dr. Izabela Sorić, prof.dr.sc. Vjekoslav Ćosić
1994. - 1998. Dodiplomski studij psihologije
 • Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu
 • apsolvent od 1998.
1992. - 1996. Dodiplomski studij filozofije i sociologije
 • Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu
 • naslov: Elementi filozofije matematike u razvojnoj psihologiji Jeana Piageta
 • diplomirao u rujnu 1999.

stručna usavršavanja i stipendije
travanj 2017. Philosophy and the Sciences: Introduction to the Philosophy of Cognitive Sciences
 • Coursera, MOOC
 • voditelji kolegija:
  • Professor Michela Massimi, The University of Edinburgh
  • Dr. Alasdair Richmond, The University of Edinburgh
  • Dr. Suilin Lavelle, The University of Edinburgh
  • Dr David Carmel, The University of Edinburgh
  • Dr Mark Sprevak, The University of Edinburgh
  • Professor Duncan Pritchard, The University of Edinburgh
  • Professor Andy Clark, The University of Edinburgh
  • Professor John Peacock, The University of Edinburgh
  • Professor Barbara Webb, The University of Edinburgh
  • Dr Kenny Smith, The University of Edinburgh
  • Dr Peggy Series, The University of Edinburgh
18.5.2016. Erasmus+: Youth in Action
 • Sastanak mladih i donositelja odluka na temu podrške studentima s invaliditetom
 • voditeljica radionice: Valerija Posavec
 • održano na: Sveučilište u Zadru
2.8.2015. More attention, less problems - Udruga Mala filozofija
 • Formal and non-formal ways to integration
 • voditelj seminara: Bruno Ćurko
17.4.2015. E-Quality
 • Prilagodba Sveučilišta na studij jednakih prilika
 • voditelj radionice: Nino Šćukanec
 • održano na: Sveučilište u Rijeci
6.11.2014. Procjena potreba u obrazovanju djece s teškoćama i studenata s invaliditetom
 • edukacijsku radionicu organizirao: Hrvatski savez gluhoslijepih osoba DODIR
 • održano na: Sveučilište u Zadru
siječanj 2014. Fantasy and Science Fiction: The Human Mind, Our Modern World
 • Coursera, MOOC
 • voditelj kolegija: Eric S. Rabkin, Ph.D., Arthur F. Thurnau Professor, Professor of English Language and Literature, and Professor of Art and Design, University of Michigan
listopad 2014. - travanj 2015. edukacija iz realitetne psihoterapije
 • edukacija prema progamu HURT Udruge za realitetnu terapiju Republike Hrvatske
 • voditeljice edukacije: Živana Ivas, Nevena Petrović
20.9.2013. Filozofija u školskim klupama
 • seminar organizirala Udruga Mala filozofija
 • voditelji: Beate Børresen (Norveška) Bo Malmhestera (Švedska)
9.3.2012. Nagon za životom i nagon za smrću
 • supervizijska radionica u organizaciji Studentskog Savjetovališta Sveučilišta u Zadru
 • radionicu vodila: dr. Sandra Ferenčić Ćuk, psihijatar
veljača 2012. Erasmus stipendija
 • nastava iz statistike i znanstvene metodologije, te informacijske etike
 • nastava održana na Visokoj školi Boras, Boras, Švedska
siječanj 2012. How Private is Your Privacy
 • u sklopu BOBCATSSS konferencije
 • radionica održana u Amsterdamu, Nizozemska
 • voditelji: Dirk Pieter van Dis, Laura Jansen and Wolter Oosterhof
11.7.2011. Upotreba tehnika asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji
 • supervizijska radionica u organizaciji Studentskog Savjetovališta Sveučilišta u Zadru
 • radionicu vodila: dr. Irena Bezić, Gestalt psihoterapeut, supervizor, klinički psiholog
travanj 2010. EPICIC kolokvij
 • međunarodni kolokvij o informacijskoj etici i filozofiji informacije
 • kolokvij održan pri Sveučilištu Lyon 3, Lyon, Francuska
 • voditelji: Luciano Floridi,
12.2.2011. Transfer i kontratransfer
 • supervizijska radionica u organizaciji Studentskog Savjetovališta Sveučilišta u Zadru
 • radionicu vodila: dr. Ljiljana Bastaić
8.-12.11.2010. stručno usavršavanje za rad sa studentima s invaliditetom
 • u sklopu Tempus projekta DUCASSS
 • edukacija održana u Student Counseling Centre, Strathclyde University, Glasgow, UK
 • edukatori: George Gordon, Laura-Anne Bell, Ann Duncan, Christine Sinclair; John Smith; Chris McKenzie, Crystal Druy, Caroline Breslin; Silvia Piccini
24.9.2010. Obrambeni mehanizmi
 • supervizijska radionica u organizaciji Studentskog Savjetovališta Sveučilišta u Zadru
 • voditeljica radionice: dr. Sandra Ferenčić Ćuk, psihijatar
29.11.2009. Filozofija u praksi 2: Filozofija za djecu
 • međunarodni kolokvij u sklopu obilježavanja Svjetskog dana filozofije
 • omogućeno stipendijom UNESCO Participacijskog programa
 • voditelji radionica:
  • Oscar Brenifier i Isabelle Milon (Institut de Pratiques Philosophiques - Francuska)
  • Minke Tromp (Independent philosophical consultant, Free University Amsterdam - Nizozemska)
  • Marijan Šimenc (Oddelek za filozofijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija)
  • Miloš Jeremić (Section For Applied Philosophy And Critical Thinking, Srbija)
  • Andrea Mađor Božinović, (Stohrenschule- Hrvatska)
  • Ivana Kragić i Bruno Ćurko (Mala filozofija - Hrvatska)
28.11.2009. Filozofija u praksi 1: Filozofsko savjetovanje
 • međunarodni kolokvij u sklopu obilježavanja Svjetskog dana filozofije
 • omogućeno stipendijom UNESCO Participacijskog programa
 • voditelji radionica:
  • Oscar Brenifier i Isabelle Milon (Institut de Pratiques Philosophiques - Francuska)
  • Minke Tromp (Independent philosophical consultant, Free University Amsterdam - Nizozemska)
15.5.2009. Students with disabilities
 • edukacijska radionica u sklopu TEMPUS DUCAS projekta
 • voditelji radionice: Anne Simpson i Chris McKenzie, University of Strathclyde
17.4.2009. Peers support / student leader
 • edukacijska radionica u sklopu TEMPUS DUCAS projekta
 • voditelji radionice: Catherine Gillo, U. of Gothenburg i Gurjit Singh, National Union of Students, Scotland
21.3.2009. Study skills and task management course
 • edukacijska radionica u sklopu TEMPUS DUCAS projekta
 • voditelji radionice: Tanja van Essen, Erwin Uildriks i Rijksuniversiteit Groningen

aktivnosti pri Studentskom savjetovalištu Sveučilišta u Zadru
2014. - danas Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom
 • sveučilišni kolegij
 • ishod projekta TEMPUS EDUQUALITY na nacionalnoj razini
 • pomoć u nastavi SSI; rad na sebi i razvoj socijalnih vještina
12.4.2018. Prevladati prepreke – radionica za studente s invaliditetom
 • motivacijska i iskustvena radionica
 • radionicu održao sa Ivanom Sučić Šantek
18.5.2017. Prevladati prepreke – radionica za studente s invaliditetom
 • motivacijska i iskustvena radionica
 • radionicu održao sa Ivanom Sučić Šantek
26.9.2014. Rad sa studentima s invaliditetom
 • radionicu održao s doc. dr. sc. Marinom Nekić
 • radionica za nastavnike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
11.1.2013. Orijentacijski praktikum na Odjelu za anglistiku
 • radionicu održao sa Matijom Mesićem, mag. psych.
 • radionica za studente
3.5.2012. Rad sa studentima s invaliditetom
 • radionicu održao sa doc. dr. sc. Rozanom Petani
 • edukacija za nastavnike Sveučilišta u Zadru o potpori studentima s invaliditetom
16.12.2011. Orijentacijski praktikum na Odjelu za anglistiku
 • radionicu održao sa Lucijom Mičić, mag. psych.
 • radionica za studente
studeni 2009. Radionica za studente s invaliditetom
 • motivacijska i iskustvena radionica
 • radionicu održao sa Denisom Rudićem (Znanstvena knjižnica Zadar) i Anitom Ruškan Rudić (Dječji vrtić 'Latica')

rad u stručnim i strukovnim tijelima
2015. - danas Povjerenstvo za studente s invaliditetom
 • povjerenstvo pri Sveučilištu u Zadru
 • poveznica
listopad 2012. član radne skupine za donošenje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom
 • u sklopu Tempus projekta EduQuality
 • izrađen dokument Osiguranje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj - prijedlog
 • članovi radne skupine:
  • Thomas Farnell, MA, Institut za razvoj obrazovanja (voditelj Radne skupine)
  • doc. dr. sc. Josip Ćirić, Sveučilište u Zadru
  • prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije, Sveučilište u Zagrebu
  • doc. dr. sc. Karin Doolan, Sveučilište u Zadru
  • Danijel Jedriško, student, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2008.-2009. Upravni odbor Hrvatskog filozofskog društva
 • član

rad na znanstvenim i stručnim projektima
2016.-'19. Information Literacy Online – Developing Multilingual Open Educational Resources Reflecting Multicultural Aspects (ILO)
 • ERASMUS+ KA2
 • Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
 • suradnik na projektu
kolovoz 2015. More Attention, Less Problems
 • Erasmus Plus K1, Tr-00-2014-0413-009-KA1
 • Udruga Mala filozofija
 • edukacija na seminaru, održao edukacijsku radionicu
2013.-'15. E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj
 • IPA IV
 • Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru
 • suradnik na izradi monografijâ, edukacije nastasvnika i akademskog osoblja za rad sa studentima s invaliditetom
2010.-'13. Edu-Quality – Education for Equal Opportunities at Croatian Universities
studeni 2008. DUCAS - Developing University Counselling and Advisory Services
 • TEMPUS III
 • Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru
 • edukacija za rad sa studentima s invaliditetom pri Sveučilištu Strathclyde, Glasgow, UK
2009.-'10. Svjetski dan filozofije u Zadru
 • UNESCO Participacijski program
 • ko-voditelj projekta
 • edukacijske radionice
Znanje i protok informacija
 • MZOS projekt 070017
 • znanstveni novak
 • voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirko Jakić
Spoznajni i ontologijski vid suvremene simboličke logike
 • MZOS projekt 0070004
 • znanstveni novak
 • voditelj projekta: prof. dr. sc. Mirko Jakić