Curriculum Vitae

stranica je u izradi

obrazovanje
2007. - 2009. Edukacija iz gestalt psihoterapije
 • Curriculum Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta
 • bazični stupanj
2005. - 2008. doktorat
 • Sveučilište u Zagrebu
 • naslov: Filozofske pretpostavke psihologijskih terapija
 • mentor: prof. dr. sc. Lino Veljak, Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet
 • komentorica: doc. dr. Lidija Arambašić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet
 • radnju obranio 9. XII. 2008.
1999. - 2001. Poslijediplomski studij lingvistike
 • Sveučilište u Zadru
 • naslov: Popperov pojam demarkacije: razgraničenje iskaza empirijske znanosti
 • mentor: prof. dr. sc. Mirko Jakić, Odjel za filozofiju
 • 20. V. 2004. obranio radnju pred komisijom: doc.dr. Borislav Dadić, prof.dr.sc. Mirko Jakić, prof.dr.sc. Slavomir Sambunjak, doc.dr. Izabela Sorić, prof.dr.sc. Vjekoslav Ćosić
1994. - 1998. Dodiplomski studij psihologije
 • Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu
 • apsolvent od 1998.
1992. - 1996. Dodiplomski studij filozofije i sociologije
 • Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu
 • naslov: Elementi filozofije matematike u razvojnoj psihologiji Jeana Piageta
 • diplomirao u rujnu 1999.
stručna usavršavanja i stipendije
2013. fantasy literature
 • Coursera, e-kolegij
 • voditelj kolegija: XY, MIT
listopad 2012. član radne skupine za donošenje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom
 • u sklopu Tempus projekta DUCASSS
 • izrađen dokument Osiguranje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj - prijedlog
 • članovi radne skupine: doc. dr. sc. Josip Ćirić, Sveučilište u Zadru | prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije, Sveučilište u Zagrebu | doc. dr. sc. Karin Doolan, Sveučilište u Zadru | Thomas Farnell, MA, Institut za razvoj obrazovanja (voditelj Radne skupine) | Danijel Jedriško, student, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
veljača 2012. Erasmus stipendija
 • nastava iz statistike i znanstvene metodologije, te informacijske etike
 • nastava održana na Visokoj školi Boras, Boras, Švedska
siječanj 2012. radionica o internetskoj sigurnosti i privatnosti
 • u sklopu BOBCATSSS konferencije
 • radionica održana u Amsterdamu, Nizozemska
travanj 2010. EPICIC kolokvij
 • međunarodni kolegij o informacijskoj etici i filozofiji informacije
 • kolegij održan pri Sveučilištu Lyon 3, Lyon, Francuska
2009. stručno usavršavanje za rad sa studentima s invaliditetom
 • u sklopu Tempus projekta DUCASSS
 • edukacija održana u Student Counseling Centre, Strathclyde University, Glasgow, UK