ŽIVOTOPIS

  Rođen 1971. godine u Zadru, gimnaziju prirodoslovno-matematičkog smjera pohađao u Zadru. Diplomirao na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji 1996.g. Iste godine upisao poslijediplomski studij "Management u suvremenom hotelijerstvu", magistrirao 1998.g. i stekao zvanje magistra ekonomskih znanosti. Od 2001.g. polaznik doktorskog studija iz informacijskih znanosti, na Odjelu za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru.

CV više

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

          Više

NOVOSTI

 Turističko poslovanje

(skripta)

 Ekonomika turizma

Pitanja

 Putničke agencije i turističko ugostiteljstvo

Pitanja

 Turističko poslovanje

Dodatna literatura

 Turističko ugostiteljstvo (skripta)

5. prosinca 2006.

Obranio disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom:

"Upravljanje informacijama kao sredstvo kvalitativnog unapređenja hrvatskog turizma"

 18. listopada 2006.

Predana disertacija na ocjenu.

 

 

 


PROJEKTI

 

  Projekt 0070030, glavnog istraživača prof.dr.sc. Josipa Vidakovića, "Razvoj novinstva u Zadru (XIX. i XX. stoljeće), znanstveni novak.

  Tempus projekt, JEP – 17046-2002, Champions of Entrepreneurship, suradnik.

 

ISPITI I KONZULTACIJE

 

 

   Pitanja za usmeni ispit.

  Turističko poslovanje

  Putničke agencije i turističko ugostiteljstvo

  Ekonomika turizma

 

 

PREDAVANJA

   U izradi.

 

Korisni linkovi:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Školska knjiga

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Sustav učenja na daljinu Baltazar