Dr. Đani Bunja
 
   

NOVOSTI

 18. listopada 2006.

Predana disertacija na ocjenu.

 Turističko ugostiteljstvo (skripta)

5. prosinca 2006.

Obranio disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom:

"Upravljanje informacijama kao sredstvo kvalitativnog unapređenja hrvatskog turizma"

 

     gianni@unizd.hr

Ured:

Ul. Dr. F. Tuđmana 24i, 23000 Zadar

Tel.: 023/300-913

Fax: 023/300-938