Dr. Đani Bunja
 
   

NOVOSTI

 18. listopada 2006.

Predana disertacija na ocjenu.

 Turističko ugostiteljstvo (skripta)

5. prosinca 2006.

Obranio disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom:

"Upravljanje informacijama kao sredstvo kvalitativnog unapređenja hrvatskog turizma"

 


RADOVI

 

KNJIGE

Bunja, Đ., Organizacija poslovanja u hotelijerstvu i turizmu, Školska knjiga, Zagreb, 2006., udžbenik.
   
Bunja, Đ., Turistička valorizacija prirodne, povijesne i kulturne baštine područja općine Pakoštane, Odjel za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru i Općina Pakoštane, Zadar, 2003.
   
Bunja, Đ., Organizacija poslovanja u ugostiteljstvu i turizmu, Školska knjiga, Zagreb, 2001., prvo izdanje, 2003., drugo izdanje, 2004., treće izdanje, 2005., četvrto izdanje, udžbenik.
   
 

ZNANSTVENI RADOVI

Bunja, Đ. i Klarin, M., Information management in function of modernising the Croatian tourism industry, Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa "Tourism & Hospitality industry 2006", Opatija 2006., pregledni rad.
   
Bunja, Đ. i Bojčić, N., Some issues in hospitality industry communication strategies, Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa "New Trends in Tourism and Hospitality Management", Opatija, 2004., str. 951-958., pregledni rad.
   
Bunja, Đ., Modernizing the Croatian Tourism Industry, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", vol. 15, n. 2., 2003., str. 126-128.,  pregledni rad.
   
 

STRUČNI RADOVI

Škunca, O., Bunja, Đ., Bavčević, L., Franičević, V., Vodopija, T., Bačić, S., Major, Z., Kozulić, N., Bukovec, D., Antonić, O. i Petricioli, D., Studija korištenja i zaštite mora i podmorja na području Zadarske županije, Zadar, 2003., autor za sektorsku analizu turizma, str. 50-70., stručni rad.
   
Bunja, Đ., Marketing i menadžment u turizmu, Zbornik radova stručnog skupa "16. susret ugostitelja i turističkih djelatnika", Zadar, 2003., stručni rad.
   
Bunja, Đ., Kritički prikaz knjige prof.dr.sc. Josipa Vidakovića "Zadar 1941. – 1945., Ratne štete", "Informatologia", vol. 36, n. 4., 2003. str. 325-327.
   
Bunja, Đ., Kalajžić, V. i Vujnović, M., Communication Strategy and Culture in Tourism and Hospitality Industry, Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa "Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry", Opatija, 2002., str. 301-308., izlaganje sa znanstvenog skupa.
   
Bunja, Đ., Management and Organizational Communication in Cross-cultural Environment in Tourism and Hospitality, "Informatologija", vol. 35., n. 4., 2002., str. 303-308., stručni rad.