Dr. Đani Bunja
 
   

NOVOSTI

 18. listopada 2006.

Predana disertacija na ocjenu.

 Turističko ugostiteljstvo (skripta)

5. prosinca 2006.

Obranio disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom:

"Upravljanje informacijama kao sredstvo kvalitativnog unapređenja hrvatskog turizma"

 SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

 

ZNANSTVENI SKUPOVI

Bunja, Đ., Prikaz pravaškog novinstva u Zadru, Međunarodni znanstveni skup "Kraljski Dalmatin – 200 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu", Zadar 2006.
   
Bunja, Đ. i Klarin, M., Information management in function of modernising the Croatian tourism industry, Međunarodni znanstveni skup "Tourism & Hospitality industry 2006", Opatija 2006.
   
Bunja, Đ., Sušac, V., Bojčić, N., Deset godina djelovanja zadarskog studija turističke komunikologije, Međunarodni znanstveni skup "Informatologija, znanost i obrazovanje", Rogaška Slatina, 2004.
   
Bunja, Đ., Communication strategies in function of tourism industry development, Međunarodni znanstveni skup "Media and communication theory", Dubrovnik, 2004.
   
Bunja, Đ. i Bojčić, N., Some issues in hospitality industry communication strategies, Međunarodni znanstveni skup "New Trends in Tourism and Hospitality Management", Opatija, 2004.
   
Bunja, Đ., Obrazovanje za turizam i hotelijerstvo u Hrvatskoj, Međunarodni znanstveni skup "Informatologija i novi modeli obrazovanja", Rogaška Slatina, 2003.
   
Bunja, Đ., Development of communication strategies in tourism industry, Međunarodni znanstveni skup "Media and Society", Dubrovnik, 2003.
   
Bunja, Đ., Mogućnosti obrazovanja na daljinu u hrvatskom turizmu i hotelijerstvu, Međunarodni znanstveni skup "Informatologija i obrazovanje na daljinu", Rogaška Slatina, 2002.
   
Bunja, Đ., Management and Organizational Communication in Cross-cultural Environment in Tourism and Hospitality, Međunarodni znanstveni skup "Komuniciranje i odnosi s javnostima", Dubrovnik, 2002.
   
Bunja, Đ., Kalajžić, V. i Vujnović, M., Communication Strategy and Culture in Tourism and Hospitality Industry, Međunarodni znanstveni skup "Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry", Opatija, 2002.
   
Zekanović-Korona, Lj., Pedisić, A. i Bunja, Đ., Efekti različitih metoda poučavanja u vrijeme novih tehnologija, Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija 2002, Put u budućnost", Rijeka, 2002., koautor.
   
Bunja, Đ., Kalajžić, V. i Zekanović-Korona, Lj., Implementacija europskog obrazovnog managementa na turizam i hotelijerstvo, Međunarodni znanstveni skup "Informatologija i obrazovanje", Rogaška Slatina, 2001.
   
 

STRUČNI SKUPOVI

Škunca, O., Bunja, Đ., Bavčević, L., Franičević, V., Vodopija, T., Bačić, S., Major, Z., Kozulić, N., Bukovec, D., Antonić, O. i Petricioli, D., Pokretanje procesa integralnog upravljanja obalnim područjem Zadarske županije, stručni skup "Jadran-srednjoeuropsko more pod pritiskom", Zadar, 2003.
   
Bunja, Đ., Marketing i menadžment u turizmu, stručni skup "16. susret ugostitelja i turističkih djelatnika", Zadar, 2003.