Home
Curriculum vitae
Linkovi
Geoadria
E-mail


Članci

Novinski članci, članci u neznanstvenim publikacijama i ostalo :
Newspaper articles, articles in nonscientific publications and other :
Articles de journal, articles en publications nonscientifiques et autre :

  Damir Magaš, Sto godina škole u Vinjercu - da se ne zaboravi, Narodni list, siječanj 1978.
  Damir Magaš, Od Idasse do Zadra (2), Panorama ŠROA, 8/1980, Zadar 1980., str.14.
  Damir Magaš, Regionalni razvoj, Zadar treba privrednu komoru, Vjesnik, Zagreb, 12. listopada 1981., str. 9.
  Damir Magaš, Utvrditi relevantne kriterije, Svjedoci smo izuzetne rasprave o Kornatima i Telašćici, Vjesnik, Zagreb, 12. veljače 1983., str.15-16.
  Damir Magaš, Zaštićeni objekti prirode i razvoj turizma Zadarske regije u prostorno-planerskim dokumentima, 90 godina turističke organizacije Zadra i Dalmacije, Zadar, 1989., str. 20.
  Damir Magaš, Park Prirode "Telašćica", Gotove osnove Prostornog plana, Narodni list, 24 veljače 1990., str. 6.
  Prostorni plan za "Telašćicu", Zaštita prirodnih fenomena, Narodni list, 15. prosinca, 1990., str. 6. (potpisan kao ZU).
  Telefonski imenik Republike Hrvatske 1994/1995, sv. XIII, Zadarsko-kninska županija, HPT, Zagreb-Split 1995., str. I-V.
  Damir Magaš, Iz Hrvatskog geografskog društva - ogranak Zadar, Predavanje Mr. Donata Petriciolija i Redovna godišnja skupština, Narodni list, 19. siječnja 1996., str. 10.
  Damir Magaš, Ocjena knjige: Alfonso CVITANOVIĆ, Ižani u ribarskim sporovima od 1501. do 1781. godine, Matica Hrvatska, Zadar 1998., u istoj, str. 277-279.
  Damir Magaš, Ocjena knjige: Ankica PIASEVOLI, Saljska intrada, Nazivlje po djedovima našim, MH Zadar, PMH Sali, Zadar-Sali, 1999., u istoj, str. 414.
  Damir Magaš, Zemljopisne značajke Novigradskog mora, Novski litopis, 1/1999, str. 14-15.Aktualnosti

Dekan - Filozofskog fakulteta u Zadru od 2000. g.

Urednik.... - časopisa Geografskog društva i Odsjeka za geografiju "Geoadria"


© 2001 Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za geografiju , Site design by zmarku.

Home
Curriculum vitae
Linkovi
Geoadria
E-mail