Marijana Ražnjević, dipl.tur.kom.

Odjel za informatologiju i komunikologiju

Dobrodošli!

životopis

datum rođenja – 25. rujna 1983.

mjesto rođenja (općina/grad; županija, država) – Zadar, Zadarska, Hrvatska

zvanje; znanstveni status – diplomirani turistički komunikolog, znanstveni novak, asistent

zaduženje na Odjelu (predmet) – Poslovno komuniciranje 1 i 2

projekti – znanstveni novak na projektu "Hrvatsko-europski dodiri u pisanim medijima zadarskog područja" (XIX i XX st.).-šifra projekta 269-203635-0713, glavnog istraživača prof. dr. sc. Josipa Vidakovića

priznanja – rektorova nagrada u akademskoj godini 2005./2006; studentska stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske od 2003. godine;

Osnovnu školu i opću gimnaziju "Juraj Baraković" završila u Zadru. Godine 2002. upisala se kao redoviti student na studij "Kultura i turizam" na Filozofskom fakultetu, danas Sveučilištu u Zadru. Godine 2003. dobila je studentsku stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Diplomirala je u prosincu 2006. godine i stekla zvanje diplomiranog turističkog komunikologa. God. 2007. zapošljava se na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za informatologiju i komunikologiju kao znanstveni novak-asistent na projektu glavnog istraživača prof. dr. sc. Josipa Vidakovića pod naslovom "Hrvatsko-europski dodiri u pisanim medijima zadarskog područja" (XIX i XX st.).-šifra projekta269-203635-0713 te iste godine polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija iz informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.