Marijana Ražnjević, dipl.tur.kom.

Odjel za informatologiju i komunikologiju

Dobrodošli!

2008

Dragi posjetitelji! Stranice sadrže osnovne informacije o meni i mom radu.

Na kraju svega ne broje se godine u vašem životu, nego život u vašim godinama
Abraham Lincoln