Marijana Ražnjević, dipl.tur.kom.

Odjel za informatologiju i komunikologiju