Change language to English >>

Kratak životopis

Rođen sam u Zadru 1981. godine. Osnovnu školu polazio sam u rodnom gradu, Crikvenici i Kaštelima. Završio sam prirodoslovno-matematički smjer gimnazije "Juraj Baraković" u Zadru. Na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao sam 2003. godine i stekao zvanje dipl. inženjer matematike, smjer Računarstvo. Na University of Houston stekao sam 2007. godine naslov magistra znanosti iz matematike. Doktorirao sam 2014. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području matematike. Više o mom znanstvenom radu i publikacijama... Na Sveučilištu u Zadru radim od 2009. godine. Oženjen sam i imam troje djece.

Kontakt i termini konzultacije

Slobodno mi se javite na email makosor@unizd.hr. Ured: soba 1.5 u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zadru. Adresa: Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar. Telefon: 023/200-653. Većinu vremena nisam slobodno dostupan u uredu: što zbog nastave i drugih obveza, a što zbog mira koji zahtijeva znanstveni rad.

Studentima sam na raspolaganju po dogovoru. Kratka pitanja možete mi slobodno postaviti prije ili poslije nastave. Na raspolaganju sam i u terminima kolokvija, te u uredu srijedom i petkom od 9 do 9:50 (termin vrijedi za zimski semestar A.G. 2015./2016.). Molim da najavite dolazak emailom. Raspored kolokvija je na web stranicama Odjela, a izmjene na moodle web stranicama predmeta. Volio bih da pitanja o zadacima vezano za nastavu studenti prvo postave na odgovarajući forum unutar moodle web stranice.

Kolegama i ostalim zainteresiranima dostupan sam po dogovoru emailom. Slobodno se javite. Ne grizem. LOL

Poštu, pisane zadaće i poruke možete ostaviti u poštanski sandučić označen mojim imenom u hodniku Pomorskog odjela --- na prvom katu zgrade Rektorata (Mihovila Pavlinovića 1).

Još o meni

Čime sam se do sada bavio, što sada radim i što me zanima? Što radim van Sveučilišta?