Change language to English >>

Popis objavljenih radova:

Rezultati dosadašnjeg znanstvenog rada

 • Statika struktura sastavljenih od tankih duguljastih elastičnih elemenata (tzv. štapovi) --- Primjenjena matematika
  1. Tambača, Josip; Kosor, Mate; Čanić, Sunčica; Paniagua, David. Mathematical Modeling of Vascular Stents. // SIAM journal on applied mathematics. 70 (2010), 6; 1922-1952 (članak, znanstveni). (pdf)

   U ovom članku iskorišten je jedan linearni model štapa kako bi se od mnogo takvih dijelova sastavila struktura --- stent korišten u medicini. Novost je u samoj ideji da se stent, koji se ranije modelirao uz pomoć 3D elemenata, na neki način pojednostavi i na egzaktan način predstavi kao 1D model. Model je statički što znači da opisuje konačnu deformaciju tijela opterećenog vremenski nepromjenjivom silom. Obzirom da je model linearan sa matematičke strane njegova svojstva su relativno očekivana. Zbog linearnosti, model je primjenjiv samo kod malih pomaka strukture.

  2. Tambača, Josip; Čanić, Sunčica; Kosor, Mate; Fish, R. David; Paniagua, David. Mechanical Behavior of Fully Expanded Commercially Available Endovascular Coronary Stents. // Texas Heart Institute journal. 38 (2011), 5; 491-501 (članak, znanstveni). (pdf)

   Pomoću prethodno navedenog matematičkog modela stenta simulirana su mehanička svojstva nekoliko modela stenta dostupnih na tržištu. Pokazalo se da se računalna simulacija temeljena na ranije spomenutom matematičkom modelu može upotrijebiti kako bi se u fazi dizajna stenta predvidjela neka njegova mehanička svojstva. Novi računalni algoritam je značajno brži od modela ranije korištenih u simulacijama.

  3. Kosor, Mate. Ravnotežni model stenta temeljen na modelu nelinearnog hiperelastičnog štapa. // Prirodoslovno-matematički fakultet. Sveučilište u Zagrebu. 2014. (doktorska disertacija) (pdf)

   Disertacija sadrži novi nelinearni model stenta. Postojeći poznati nelinearni model štapa poopćen je na manje glatke krivulje i iskorišten kao temelj za model stenta. Isti model može imati i druge primjene, npr. građevine. Obzirom da je model nelinearan za očekivati je da bolje opisuje ponašanje strukture od ranije razvijenog linearnog modela. S matematičke strane, njegova svojstva su mnogo zanimljivija od linearnog modela. Zanimljivo kako je trebalo mnogo naizgled nepovezanih rezultata, od kojih jedan dio novih, kako bi se opisao ovaj novi model.

  4. Kosor, Mate; Tambača, Josip. Nonlinear bending-torsion model for curved rods with little regularity. // Mathematics and Mechanics of Solids. Objavljeno u web izdanju prije tiska

   Članak sadrži poopćenje postojećeg nelinearnog modela štapa. To je dio istraživanja provedenog za disertaciju.

 • Ekonomija javnog sektora
  1. Kosor, Mate. Osvrt na predloženi model monetizacije autocesta u Hrvatskoj. // Oeconomica Jadertina. 3 (2013), 2; 90-123 (prethodno priopćenje, znanstveni). (pdf)

   Članak je objavljen na hrvatskom jeziku, a dostupan je i prijevod na engleski.

   Vlada Republike Hrvatske zatražila je izradu studije o monetizaciji javnih autocesta. Istaknuti razlozi monetizacije su pribavljanje sredstava za nove državne investicije, riješavanje pitanja visoke zaduženosti javnih autocesta, te smanjenje javnog duga. Studija je propustila detaljnije ispitati ostale mogućnosti monetizacije osim izdavanja autocesta u koncesiju. U radu ukazano na značajne propuste u studiji koji su umanjili indikativan iznos monetizacije. Ovdje je cijena monetizacije uspoređena je sa kamatnom stopom na kreditno zaduženje. Na osnovi usporedivih transakcija, kvantificirani su i vrednovani neke značajni rizici predloženog modela. U drugom dijelu rada uspoređuje se poslovanje autocesta u tuzemstvu i susjednim zemljama, te procjenjuje na potencijal boljih rezultata poslovanja. Rad ukazuju na značajan financijski potencijal i vrijednost predmetne infrastrukture. Financijsko stanje autocesta posljedica je lošeg ulaganja i upravljanja, a predloženi model monetizacije djeluje na način da se trenutni stupanj sposobnosti javne vlasti projicira i betonira na dugi vremenski rok. Ponuđen je novi model gospodarenja autocestama.

 • Ostalo
  1. Goldstein, Pavle; Karaga, Maja; Kosor, Mate; Nižetić, Ivana; Tadić, Marija; Vlah, Domagoj. Hidden Markov Models and Multiple Alignments of Protein Sequences // Proceedings of the Conference Applied Mathematics and Scientific Computing / Drmač, Zlatko ; Marušić, Miljenko ; Tutek, Zvonimir (ur.). Berlin : Springer, 2005. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

   Ovo je rezultat projekta u kojem sam sudjelovao kao student na dodiplomskom studiju matematike. Pokušano je modelirati porodice proteina temeljem poretka aminokiselina u lancu. Cilj je bio razviti metodu grupiranja proteina i na neki način odrediti udaljenost (bliskost) među proteinima. Korišten je matematički aparat koji se naziva markovljevi lanci. Koliko se sjećam ja sam napravio računalni program temeljem spomenutog modela.

  2. Kosor, Mate. Orthogonal projection of an infinite round cone in real Hilbert space. // Rad HAZU, Matematičke znanosti. 523=19 (2015); 13-26 (članak, znanstveni) (pdf)

   Znanstveni članak prihvaćen u Rad Hrvat. Akad. Znan. Umjet. Mat. Znan. Riječ je o rezultatu koji se činio potrebnim za disertaciju: kako na osnovu kuta među vektorima osigurati da kut među komponentama tih vektora bude dovoljno mali. Isti sadržaj može se promatrati i kao projekcija konusa i kao nejednadžba slična jednom tipu Cauchy-Bunyakowski-Schwarz nejednakosti.