Change language to English >>

Nastavna zaduženja u zimskom semestru A.G. 2014./2015.

Ovaj semestra držim seminare iz Matematike I, te predavanja i seminare iz Matematike III.

Na zimskom ispitnom roku držati ću pismene ispite iz Matematike I, te pismene i ustmene iz Matematike III (ustmeni može i kod prof. Uglešića).

Informacije o nastavi

Raspored je na web stranicama Pomorskog odjela. Izmjene rasporeda i sve ostale informacije o nastavi nalaze se na moodle web stranicama predmeta Matematika I i Matematika III. Ukoliko imate dodatnih pitanja javite se emailom.

Projekti sa studentima

Pogledajte listu tema za završne radove studenata. Ukoliko vas neka od navedenih tema doista zanima možemo surađivati nevezano za završni rad, tokom studija ili poslije. Rado ću razmisliti o suradnji i na nekoj drugoj temi koja je vama zanimljiva. Možete pogledati projekte na kojima sam dosad sudjelovao i neke ideje za budućnost.