Doc. dr. sc. Slavica Šimić Šašić

 

Rođena je 06.11.1977. u Zavidovićima, Bosna i Hercegovina, gdje je završila osnovnu školu, a srednju školu, Opću gimnaziju završila je u Žepču. Iste godine, 1996. upisala je studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilišta u Splitu, koji je završila 2001. godine, obranivši diplomski rad pod nazivom ''Neke osobine ličnosti, stavovi i način ocjenjivanja kod nastavnika u osnovnoj školi''. Poslijediplomski znanstveni studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2002./2003. godine, a magistarski rad, pod nazivom ''Interakcije nastavnik-učenik: prediktori i efekti na motivacijske, kognitivne i afektivne aspekte učenja'', obranila 2008. godine. Doktorski rad, pod nazivom ''Kvaliteta interakcije nastavnika i učenika na različitim razinama obrazovanja'', pod mentorstvom prof. dr. sc. Izabele Sorić, obranila je 10. 02. 2012. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane školske psihologije i psihologije obrazovanja.
 
Na Sveučilištu u Zadru zaposlena od rujna 2006. kao asistentica na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja. U zvanje višeg asistenta izabrana 15.5.2012., a u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane školske psihologije i psihologije obrazovanja na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja izabrana 14.2.2013. Surađivala je s GFK- Centrom za istraživanje tržišta (od 2001. do 2003. koordinator za Zadarsku i Šibensko-kninsku županiju) i Agencijom za istraživanje tržišta i javnog mnijenja Puls. Također od 2001. do danas surađuje sa Centrom za socijalnu skrb u Zadru, kao voditeljica mjera nadzora nad roditeljskom skrbi i pojačana briga i nadzor. Od 2003. do 2006. radila u Zadarskoj privatnoj gimnaziji kao stručna suradnica-psihologinja i nastavnica psihologije. Tijekom rada u srednjoj školi, sudjelovala je u organizaciji i provedbi Županijskog natjecanja iz psihologije (kao član Županijskog povjerenstva, mentor, a 2007. i 2008. i predsjednica povjerenstva). Završila je nekoliko seminara i radionica, 2005. seminar za voditelje programa MEMOAIDS-II ''Edukacija vršnjaka u prevenciji HIV/AIDS-a za adolescente'' Centra za reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb, te provodila program u školi; ''Metode aktivnog učenja i poučavanja''; ''Kako poboljšati interno školsko ocjenjivanje?'' i slično u organizaciji Zavod za školstvo Republike Hrvatske; 2007. sudjelovala u edukacijskoj radionici iz Art terapije u organizaciji Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske Nadbiskupije; 2012. završila program ''Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi'' u organizaciji Foruma za slobodu odgoja iz Zagreba. Godine 2005. položila je psihološki stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori, te stručni ispit pri Zavodu za školstvo, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Osim navedenog, od 2002.-2006. sudjelovala je kao tehnički suradnik u znanstvenom projektu broj 0070015 pod naslovom ''Uloga kauzalnih atribucija u procesu samoregulacije učenja'' glavnog istraživača prof. dr. sc. Izabele Sorić.
 
Do sada je bila komentorica na desetak diplomskih i završnih radova na sveučilišnom studiju za učitelje i stručnom studiju za odgojitelje, te član povjerenstva za obranu završnih/diplomskih radova. Nekoliko puta angažirana kao recenzent u časopisu Magistra Iadertina.
 
Održala je nekoliko predavanja: 2007. Nastavničkom vijeću u Zadarskoj privatnoj gimnaziji s pravom javnosti, na temu ''Školsko ocjenjivanje znanja''; zajedno s prof. dr.sc. Mirom Klarin, u organizaciji Gradske knjižnice Zadar (ogranak Arbanasi) 2009. predavanje za roditelje učenika sedmih razreda osnovne škole Krune Krstića na temu ''Adolescencija – odnos sa roditeljima i učenje''; te 2012. Odgojiteljskom vijeću Dječjeg vrtića Sunce prezentirala rezultate istraživanja ''Zadovoljstvo poslom, stres, kvaliteta interakcije i samoefikasnost kod odgojiteljica''. U osnovnoj školi Šime Budinića i osnovnoj školi Stanovi u Zadru održala je nastavničkom vijeću predavanje na temu ''Kvaliteta interakcije između nastavnika i učenika''. Provela istraživanje za Zadarski list o čitanosti dnevnih novina i Zadarskog lista u Zadarskoj županiji. U školskoj godini 2012./2013. u suradnji s školskom psihologinjom OŠ Šime Budinića provela postupak samoevaluacije škole. 
 
Članstvo u Hrvatskoj psihološkoj komori i Hrvatskom psihološkom društvu.

 

 

 

 

Nastavna djelatnost

 

Znanstveni radovi

 

Sudjelovanja na konferencijama

 

Kontakt