Znanstveni radovi

 

Objavila je 15 znanstvenih radova (dva u postupku objavljivanja odnosno recenzije), te 14 puta sudjelovala na znanstvenim skupovima.  

 

 

 

Šimić, S. i Sorić, I. (2004). Osobine ličnosti i stavovi nastavnika u relaciji sa njihovim načinom ocjenjivanja. Suvremena psihologija, 7(1), 109-128.

 

Šimić Šašić, S. (2007). Prediktivna vrijednost nekih testova sposobnosti, upitnika ličnosti i školskog uspjeha u osnovnoj školi za uspjeh u prvom razredu gimnazije. Magistra Iadertina 2(2), 7-30.

 

Klarin, M. i Šimić Šašić, S. (2009). Neke razlike u obiteljskim interakcijama između adolescenata Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine – Kroskulturalna perspektiva. Društvena istraživanja, 18(1-2), 243-261.

 

Šimić Šašić, S., Klarin, M. (2009). Varanje u srednjim školama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Društvena istraživanja, 18(6), 999-1022.

 

Klarin, M., Proroković, A. i Šimić Šašić, S. (2010). Obiteljski i vršnjački doprinos donošenju odluka iz raznih sfera života u adolescenata – kroskulturalna perspektiva. Društvena istraživanja, 19(3), 547-559.

 

Klarin, M., Proroković, A. i Šimić Šašić, S. (2010). Doživljaj prijateljstva i njegovi ponašajni korelati u adolescenata, Pedagogijska istraživanja, 7(1), 7-22.

 

Šimić Šašić, S i Sorić, I. (2010). Pridonose li osobne karakteristike nastavnika vrsti interakcije koju ostvaruju sa svojim učenicima? Društvena istraživanja, 19(6), 973-994.

 

Šimić Šašić, S. Klarin, M. i Proroković, A. (2011). Socioekonomske prilike obitelji i kvaliteta obiteljske interakcije kao prediktori školskog uspjeha srednjoškolaca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Ljetopis socijalnog rada, 18(1), 31-62.

 

Šimić Šašić, S. i Sorić, I. (2011). Kvaliteta interakcije nastavnik-učenik: povezanost s komponentama samoreguliranog učenja, ispitnom anksioznošću i školskim uspjehom. Suvremena psihologija, 14(1), 35-55.   

 

Šimić Šašić, S. (2011). Interakcija nastavnik-učenik: teorije i mjerenje. Psihologijske teme, 20(2), 233-260.  

 

Šimić Šašić. S. (2011). The components of teacher- student interaction, age, experience and job satisfaction as predictors of teachers' self-efficacy. In: Miljković, D. & M. Rijavec (Eds)  Positive Psychology in Education, Book of Selected Papers. (pp. 131-146). Zagreb: Faculty of Teacher Education, University of Zagreb  & ECNSI.

 

Šimić Šašić, S., Klarin, M. i Lapić, L. (2011). Percepcija odgovornosti, društvenog statusa i zadovoljstvo poslom kod odgojiteljica. Magistra Iadertina, 6, 17-32.

 

Šorgo, A., Usak, M., Lamanauskas, V., Šimić Šašić, S., Kubiatko, M., Prokop, P., Fančovičova, J., Bilek, M., Tomažič, I., Erdogan, M. (2012). A cross-national study of prospective elementary and science teachers’ creativity styles. Journal of Baltic Science Education, 11(3), 285-292.  

 

Klarin M., Pororoković A., Šimić Šašić S., Arnaudova V. (2012). Some characteristics of social interactions among adolescents in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Macedonia. Psychology Research and Behavior Management 5, 163 – 172.

 

Klarin, M, Šimić Šašić, S., Proroković, A. (2012). The Contribution of Family and Peer Interaction to the Understanding of Self-Esteem in Adolescents – Gender and Cultural Similarities and Differences. International Journal of Humanities and Social Science, 2(21).

 

 

 

 

 

Životopis

 

Nastavna djelatnost

 

Sudjelovanja na konferencijama

 

Kontakt