Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

 

 

Dadić, J., Lelas, A., Mikulandra, I., Pavin, T., Šimić, S., Zelić, S., Ćubela, V. (2000). Sklonost k proaktivnom atribuiranju (ne)uspjeha i samopoštovanje kod zadarskih srednjoškolaca, Međunarodno znastveno-stručni skup XII Dani psihologije u Zadru.

 

Šimić, S. i Sorić, I. (2002). Neke osobine ličnosti u relaciji sa stavovima i načinom ocjenjivanja. Međunarodno znanstveno-stručni skup XIII Dani psihologije u Zadru.

 

Klarin, M. i Šimić. S. Kvaliteta obiteljskih interakcija: kroskulturalna perspektiva. 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Cavtat, 2007.

 

Klarin, M., Proroković, A. i Šimić Šašić, S. (2008). Obiteljski i vršnjački doprinos donošenju odluka iz različitih sfera života kod adolescenata - kroskulturalna perspektiva. XVI Dani psihologije u Zadru.

 

Šimić Šašić, S. (2009). Kakvu interakciju s učenicima ostvaruju efikasni nastavnici? 3. međunarodna konferencija o naprednim i sustavnim istraživanjima, 1. Simpozij pozitivne psihologije, Zadar.

 

Klarin, M., Proroković, A. i Šimić Šašić, S. (2010). Doživljaj prijateljstva i njegovi ponašajni korelati kod adolescenata: kulturološke i spolne razlike. XVII Dani psihologije u Zadru. 

 

Šimić Šašić, S. i Klarin, M. (2010). Karakteristike obitelji kao prediktori školskog uspjeha: razlike s obzirom na spol i kulturu. 18. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Opatija.

 

Šimić Šašić, S. i Klarin, M. (2011). Neki osobni i okolinski prediktori varanja u srednjoj školi. Međunarodni znanstveni psihologijski skup 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb. 

 

Klarin, M., Šimić Šašić, S. i Proroković, A. (2011). The contribution of family and peer interaction in the understanding of self-esteem in adolescents - gender and cultural similarities and differences. The 12th European konferencess of Psychology Istanbul.

 

Klarin, M i Šimić Šašić, S. (2012). Zadovoljstvo studijem i motivacijski čimbenici izbora učiteljske profesije. 18 Dani psihologije u Zadru.

 

Šimić Šašić, S. Sorić, I. i Klarin, M. (2012). Doprinos ponašanja nastavnika komponentama samoreguliranog učenja i školskom uspjehu učenika. 18 Dani psihologije u Zadru.

 

Šimić Šašić, S. I KLarin, M. (2012). Loneliness in adolescence and links with family and peers social support. The 10th Alps Adria Psychology Conference, Lignano Sabbiadoro, Italy, 27-29 september.

 

Klarin, M. i Šimić Šašić, S. (2012). Adolescents' aggressive and prosocial behavior in relation to parent behavior. The 10th Alps Adria Psychology Conference, Lignano Sabbiadoro, Italy, 27-29 september.

 

Okrugli stol: Socijalizacijski utjecaji roditelja i vršnjaka: mijenja li se relativna važnost njihova utjecaja? 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Dubrovnik, 7. – 10. studenog 2012.

 

 

 

 

Životopis

 

Znanstveni radovi 

 

Nastavna djelatnost

 

Kontakt