Prof. dr. sc. Mile Dželalija

 

 

Nastava  

Druge aktivnosti

Linkovi

Udžbenici i priručnici:

Biomehanika (studij Kineziologije)

Environmental Physics (Molise)

Physics (Molise)

Ionizirajuće zračenje u Biosferi (KTF)

Fizika (GAF)

 

 

 

 

Izvješće o znanstveno-nastavnim aktivnostima

 

 

 

 

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Europski kvalifikacijski okvir

Suradnja s gospodarstvom

Unity through Knowledge

hko.vlada.hr

ncvvo.hr

       

Mile Dželalija