Sinopsis pedagogijskog rada

rođen 3. veljače 1963. godine u Zadru

prvi diplomirao jednopredmetni studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu akademske godine 1986. godine odličnim uspjehom

školski pedagog u Osnovnoj školi Cres na otoku Cresu 1987. godine

zaposlen na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu / Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od 1987. g.

magistrirao s temom Permanentno obrazovanje nastavnika 1991. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

doktorirao s temom Pedagogija Stjepana Patakija u kontekstu razvoja suvremene povijesti pedagogije u Hrvatskoj 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

od početka 1992. godine kontinuirano sudjeluje u radu na više znanstveno-istraživačkih projekata odobrenih i financiranih od Ministarstva znanosti i tehnologije / Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; od 2002. do 2006. godine glavni je istraživač projekta Kvaliteta permanentnog usavršavanja nastavnika; od 2007. do 2013. godine glavni je istraživač projekta Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika

tajnik i izvršni urednik znanstvenog časopisa Radovi - Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije od 1996. godine do završetka njegova izlaženja prestankom postojanja izdavača (Filozofskog fakulteta u Zadru) 2002. godine

voditelj izvanrednog studija za stjecanje nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru od akademske godine 2000/01. do 2002/03.

koordinator za stjecanje nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru od početka obrazovanja nastavnika na Sveučilištu akademske godine 2008/09. do 2011/12.

zamjenik voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Kvaliteta u odgoju i obrazovanju od početne akademske godine 2014/15. do 2019/20.

zamjenik voditeljice poslijediplomskog specijalističkog studija Centra Stjepan Matičević Sveučilišta u Zadru Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom od početne akademske godine 2016/17. do 2019/20.

pročelnik Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od akademske 2015/16. do 2020./21. godine

član Senata Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2021/22.

član Matičnog odbora za polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije od 2017. do 2021. godine

umijeća poučavanja usavršavao u sklopu programa Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi akademske godine 2002/03. u organizaciji Foruma za slobodu odgoja

gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu od akademske godine 2007/08. do 2017/18. te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2009/10. i 2010/11. i od 2017/18. do 2019/20.

član Povjerenstva za izradu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira Vlade Republike Hrvatske (2007.-2010.) i Povjerenstva za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira Vlade Republike Hrvatske (2010.-2012.)

član Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme od 2018. do 2023. godine

predsjednik Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport Vlade Republike Hrvatske od 2019. do 2021. godine

član više stručnih povjerenstava za za obrane magistarskih radnji i doktorskih disertacija, kao i za izbore u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja na različitim sveučilištima

recenzent više objavljenih udžbenika, priručnika i drugih monografija te većeg broja članaka publiciranih u časopisima i zbornicima radova

član Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, Udruge za razvoj visokog školstva Universitas

potpredsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva od 2017. do 2022. godine

dobio Rektorovu nagradu 1985. godine kao najbolji student Filozofskog fakulteta u Zadru, nagrađen Priznanjem za djelotvornu suradnju i doprinos u Razvoju Filozofskog fakulteta u Zadru 1986. godine te od Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru studenti pedagogije mu 2004/05. dodjeljuju priznanje Oscar Academicus kao najboljem profesoru

od 2023. godine suradnik na projektu HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-08: Student and School Activities for the Promotion of Education on ‘Blue’ Sustainability and the Protection of Marine and Freshwater Ecosystems, koji se izvodi u trajanju od 42 mjeseca

(ko)autor je šest knjiga, koautor i kourednik je jednog sveučilišnog udžbenika, glavni je urednik jednog zbornika radova, (ko)urednik je tri znanstvene monografije, (ko)autor je poglavlja u trinaest knjiga, objavio je sedamdeset i četiri članka u časopisima i zbornicima radova te je održao četrdeset i dva izlaganja na znanstvenim skupovima

redoviti profesor u trajnom zvanju od 2018. godine