Sinopsis pedagogijskog rada

rođen 3. veljače 1963. godine u Zadru

započeo jednopredmetni studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu akademske godine 1982/83. u prvoj generaciji studenata te prvi diplomirao 1986. godine odličnim uspjehom

školski pedagog u Osnovnoj školi Cres na otoku Cresu 1987. godine

zaposlen na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu / Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od 1987. godine

magistrirao s temom Permanentno obrazovanje nastavnika 1991. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

doktorirao s temom Pedagogija Stjepana Patakija u kontekstu razvoja suvremene povijesti pedagogije u Hrvatskoj 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

od početka 1992. godine kontinuirano sudjeluje u radu na više znanstvenoistraživačkih projekata odobrenih i financiranih od Ministarstva znanosti i tehnologije / Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske; od 2002. do 2006. godine glavni je istraživač projekta Kvaliteta permanentnog usavršavanja nastavnika; od 2007. do 2013. godine glavni je istraživač projekta Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika

tajnik i izvršni urednik znanstvenog časopisa Radovi - Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije od 1996. godine do završetka njegova izlaženja prestankom postojanja izdavača (Filozofskog fakulteta u Zadru) 2002. godine

voditelj Dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2000/01. do 2002/03.

koordinator za stjecanje nastavničkih kompetencija na Sveučilištu u Zadru od početka obrazovanja nastavnika na Sveučilištu akademske godine 2008/09. do 2011/12.

zamjenik voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Kvaliteta u odgoju i obrazovanju od početne akademske godine 2014/15.

zamjenik voditeljice poslijediplomskog specijalističkog studija Centra Stjepan Matičević Sveučilišta u Zadru Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom od početne akademske godine 2016/17.

pročelnik Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2015/16.

nositelj kolegija Osnove didaktike na Učilištu hrvatskog ratnog zrakoplovstva Rudolf Perešin od akademske godine 2001/02.

nositelj kolegija Didaktika na Dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2003/04.

nositelj kolegija Umijeća nastavnika na Dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru od akademske godine 2013/14.

umijeće poučavanja usavršavao u sklopu programa Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi akademske godine 2002/03. u organizaciji Foruma za slobodu odgoja

gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2009/10. i 2010/11., te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu od akademske godine 2007/08.

član Povjerenstva za izradu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira Vlade Republike Hrvatske (2007.-2010.)

član Povjerenstva za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira Vlade Republike Hrvatske (2010.-2012.)

član Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport Vlade Republike Hrvatske od 2015. godine

član ekspertnih timova većeg broja projekata financiranih iz Europskog strukturnog fonda

član više stručnih povjerenstava za obrane magistarskih radnji i doktorskih disertacija na više sveučilišta

član više stručnih povjerenstava za izbore u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja na više sveučilišta

recenzent više objavljenih udžbenika, priručnika i drugih monografija te većeg broja članaka publiciranih u časopisima i zbornicima radova

član Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, Hrvatskog pedagogijskog društva, Udruge za razvoj visokog školstva Universitas i European Association for International Education

dobio Rektorovu nagradu 1985. godine kao najbolji student Filozofskog fakulteta u Zadru, nagrađen Priznanjem za djelotvornu suradnju i doprinos u Razvoju Filozofskog fakulteta u Zadru 1986. godine te od Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru u ime studenata pedagogije akademske godine 2004/05. primio priznanje Oscar Academicus kao najbolji profesor

(ko)autor šest knjiga, koautor i kourednik jednog sveučilišnog udžbenika, (ko)autor poglavlja u šest knjiga, objavio šezdeset i četiri članka u časopisima i zbornicima radova te održao trideset i dva izlaganja na znanstvenim skupovima

redoviti profesor od 2013. godine