Izlaganja na znanstvenim skupovima

 

Igor Radeka (2023): Metodike u Hrvatskoj

Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pod naslovom Status i modeli izučavanja metodike u nauci i obrazovanju, koji je održan 20.-21. studenoga 2023. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Rad će biti objavljen u zajedničkoj studiji.

 

Igor Radeka (2023): Ivan Filipović: Idejni začetnik, utemeljitelj i prvi predsjednik Hrvatskog pedagoško-književnog zbora

Izlaganje na znanstvenom simpoziju u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Centra za znanstveni rad u Vinkovcima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod naslovom Dvjestota obljetnica rođenja Ivana Filipovića (1823.-2023.), koji je održan  23.-24. lipnja 2023. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Rad će biti objavljen u obliku znanstvene uredničke knjige s radovima izloženim na simpoziju.

 

Igor Radeka (2023): Doktorske disertacije iz pedagogije u Hrvatskoj

Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji, koja je održana u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu, pod naslovom Pedagogija - juče, danas, sutra 26. svibnja 2023. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu. Rad je objavljen u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2023): O odgoju ili koja je svrha obrazovanja?

Izlaganje na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji, koja je održana u organizaciji Odjela za pedagogiju i Centra Stjepan Matičević Sveučilišta u Zadru u suradnji s domaćim i inozemnim partnerima, pod naslovom Kakav odgoj želimo? od 18. do 20. svibnja 2023. godine na Sveučilištu u Zadru. Rad će biti objavljen u zborniku radova s održanog skupa.

 

Šime Barbaroša & Igor Radeka (2022): Education on Croatian Islands between 1945 and 2020

Izlaganje na svjetskoj znanstvenoj konferenciji organizacije ISISA (International Small Islands Studies Association), u okviru teme Islands of the World, koja je održana pod naslovom Nature and Culture od 13. lipnja do 17. lipnja 2022. godine na Sveučilištu u Zadru te na otocima Pagu, Ugljanu i Dugom otoku. Objavljen je zbornik sažetaka radova.

 

Igor Radeka (2022): Pedagogy without Teleology

Poster izlaganje na međunarodnom znanstvenom kongresu, koji je pod naslovom 75th Anniversary of the Institute of Pedagogy - Educational Challenges and Future Prospects održan 16.-18. svibnja 2022. godine u Ohridu (Sjeverna Makedonija). Rad je objavljen u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2021): Niža gimnazija na otoku Galevcu nadomak Preka (1901. - 1943.)

Izlaganje podneseno na znanstvenom skup, koji je pod naslovom Preko i njegovo područje održan 25. i 26. lipnja 2021. godine u Zadru i Preku. Objavljen je zbornik sažetaka radova.

 

Igor Radeka (2018): Stres u nastavničkoj profesiji

Plenarno izlaganje podneseno na trećoj međunarodnoj stručnoj konferenciji Mednarodnog izobraževalnog centera iz Ljubljane pod naslovom Promocija zdravja v vzgoji in izobraževanju, koji je održan 19. travnja 2018. u Ljubljani. Izlaganje je objavljeno kao prvi tekst u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Štefka Batinić, Igor Radeka (2017): Doktorske disertacije iz pedagogije u Hrvatskoj

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom simpoziju Študij pedagogike - sledi proteklosti in izzovi prihodnosti, koji je održan u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru 26. i 27. listopada 2017. u Mariboru. Objavljen je elektronski zbornik sažetaka radova.

 

Igor Radeka (2017):  Karakter odgoja i obrazovanja i odgoj i obrazovanje karaktera

Izlaganje podneseno na znanstveno-stručnom skupu Inovativnost, kreativnost i poduzetnost u odgojno-obrazovnom sustavu, koji je održan u organizaciji Odjela za pedagogiju i Centra Stjepan Matičević Sveučilišta u Zadru, Agencije za odgoj i obrazovanje i Mednarodnog izobraževalnog centera iz Ljubljane od 19. do 21. listopada 2017. u Zadru. Objavljen je zbornik radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Štefka Batinić, Igor Radeka (2016): Od reformne do alternativne pedagogije: Pokušaji drugačije škole u Hrvatskoj u 20. stoljeću

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom simpoziju Alternativni pedagoški koncepti na području nekadašnje Jugoslavije, koji je održan u organizaciji Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru 4. i 5. studenoga 2016. u Zadru. Rad je objavljen u časopisu Acta Iadertina (Vol. 14, br. 1 - vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2016):  Održivi razvoj u nastavnom planu i programu i reformskim kurikulumima za osnovnu školu

Izlaganje podneseno na znanstveno-stručnom skupu Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske, koji je održan u organizaciji Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru i Dječjeg vrtića Radost Zadar 12. i 13. svibnja 2016. u Zadru. Rad je objavljen u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Štefka Batinić, Igor Radeka (2015): Development and Prospects of Pedagogy in Croatia

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom simpoziju Between Tradition and Future Challenges: The Study of Pedagogy in Central and South-East Europe, koji je održan u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru od 22. do 24. listopada 2015. u Mariboru. Rad je objavljen u časopisu Journal of Contemporary Educational Studies : Sodobna pedagogika, (No. 3/2016. - vidjeti popis radova).

 

Štefka Batinić, Igor Radeka, Snježana Šušnjara (2015):  Today, when I became a pioneer... : Education in the Socialist Spirit

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom simpoziju Education and Schooling in the hand-cuffs of totalitarian beliefs and systems : Erziehung und Bildung in den Ketten des totalitären Denkens und der totalitären Systeme. koji je održan u organizaciji Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická TU v Liberci a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha 1. i 2. lipnja 2015. u Liberecu. Rad je objavljen u časopisu Journal of Contemporary Educational Studies : Sodobna pedagogika, (No. 2/2015. - vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka, Štefka Batinić (2014): Pedagogija i školstvo u Hrvatskoj od završetka Drugoga svjetskog rata do kraja 1950-ih godina

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom simpoziju Školstvo i socijalistička pedagogija u bivšoj Jugoslaviji 1945-1990., koji je održan u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu 15. i 16. studenoga 2014. u Beogradu. Objavljen je zbornik sažetaka radova.

 

Igor Radeka (2013):  The Development of Pedagogical Trends Influenced by the Croatian Pedagogic – Literary Society

Izlaganje podneseno na 15th International Symposium on School Life and School History Museums & Collections na temu Creating links in education. Teacher’s and their associations as promoters of pedagogic development (historical and museum aspects), koji je održan u organizaciji Slovenskog šolskog muzeja od 26. do 29. lipnja 2013. u Ljubljani. Objavljen je zbornik sažetaka radova.

 

Štefka Batinić, Igor Radeka (2012): Razvoj i perspektive obrazovanja učitelja u Hrvatskoj

Izlaganje podneseno na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji The Development of Teacher Education in the Countries of Central and South-Eastern Europe, koja je održana u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru od 11. do 13. listopada 2012. u Mariboru. Rad je objavljen u časopisu History of Education & Children’s Literature (No. 1/2013. - vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2011):  Kreativnost nastavnika u suvremenoj školi i cjeloživotno obrazovanje

Izlaganje podneseno na znanstvenoj konferenciji Inicijativa, saradnja i stvaralaštvo u savremenom obrazovanju, koja je održana u organizaciji Insituta za pedagoška istraživanja iz Beograda 25. i 26. studenoga 2011. u Bogradu. Prije početka rada skupa objavljena je knjiga sažetaka sa sažetkom ovoga rada. Zbornik radova sa znanstvene konferencije nije objavljen.

 

Marko Palekčić, Florian H. Müller, Igor Radeka, Ana Marija Rogić (2011): Studieren vor und nach Bologna : Ein Vergleich der selbstbestimmten Lernmotivation im Studium

Poster na međunarodnom znanstvenom skupu Baustelle Lehrerbildung, koji je održan od 5. do 7. rujna 2011. godine na Sveučilištu Alpe-Adria u Klagenfurtu, Austrija. Zbornik radova sa znanstvenog skupa nije objavljen.

 

Igor Radeka (2011): Nastavnik u suvremenom sustavu odgoja i obrazovanja

Izlaganje podneseno na "Pedagoško-andragoškim dnevima 2011." Udejanje načela individualizacije v vzgojno-izobraževalnoj praksi : ali smo na pravi poti? održanim kao on-line konferencija u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani od 27. siječnja do 10. veljače 2011. i na okruglom stolu 17. veljače 2011. koji je održan na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Rad je objavljen u zborniku radova s održane on-line konferencije (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2010): Pedagogija i ideologija u Hrvatskoj : Studija jednog slučaja

Izlaganje podneseno na "Desničinim susretima 2010.“ Ideologija vlasti i ideologičnost teksta održanim na Sveučilištu u Zadru i Kuli Stojana Jankovića u Islamu Grčkom u organizaciji Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog društva pisaca, Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta“, Sveučilišta u Zadru, Centra za mirovne studije i Društva za obnovu i revitalizaciju Kule Stojana Jankovića od 17. do 19. rujna 2010. Rad je objavljen u zborniku radova (vidjeti popis radova).

 

Florian H. Müller, Marko Palekčić, Vesna Buško, Igor Radeka, Ana Marija Rogić (2010): Personality and Study Environment as Determinates of Learning Motivation in Higher Education

Poster na međunarodnom znanstvenom skupu 4th International Self-Determination Theory Conference održanom od 13. do 16. svibnja 2010. godine na Sveučilištu u Ghentu, Belgija. Zbornik radova sa znanstvenog skupa nije objavljen.

 

Igor Radeka (2009): Cjeloživotno obrazovanje nastavnika u Hrvatskoj

Izlaganje podneseno na Trećoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o naprednim i sustavnim istraživanjima ECNSI Kurikulumi ranog odgoja i obveznog obrazovanja : Curriculums of Early and Compulsory Education održanom u Zadru u organizaciji Učiteljskog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu od 12. do 14. studenoga 2009. Rad je objavljen u zborniku radova s održane međunarodne znanstvene konferencije (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2009): Visoko obrazovanje u najstarijemu sveučilišnom središtu u Hrvatskoj : Perspektivna baština

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom skupu Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini održanom u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 22. svibnja 2009. godine. U pripremi je zbornik radova koji će objaviti cjeloviti rad. Rad je objavljen u zborniku radova sa znanstvenog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka, Marko Palekčić, Ana Marija Rogić (2008): Lehrerinnen und Lehrer lerner : Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung

Poster na međunarodnom znanstvenom skupu Lehrerinnen und Lehrer lerner : Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung održanom u organizaciji Alpe Adria Sveučilišta u Klagenfurtu od 15. do 17. rujna 2008. godine u Klagenfurtu. Rad je objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka, Ana Marija Rogić (2008): Strukturne promjene u obrazovanju nastavnika

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja održanom u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru na Sveučilištu u Zadru 30. i 31. svibnja 2008. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstveno-stručnog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka, Rozana Petani, Ana Marija Rogić (2008): Cjeloživotno obrazovanje nastavnika i održivi razvoj

Izlaganje podneseno na znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim učešćem Cjeloživotno učenje za održivi razvoj održanom u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u hotelu Jezero u Plitvicama od 21. do 23. svibnja 2008. godine. Rad je objavljen u prvom od triju objavljenih svezaka zbornika radova sa skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2007): Uloga nastavnika u cjeloživotnom obrazovanju

Izlaganje podneseno na Prvom kongresu pedagoga Hrvatske Pedagogija : Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja održanom u organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva u hotelu The Westin u Zagrebu od 19. do 21. rujna 2007. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s kongresa te potom u časopisu Pedagogijska istraživanja (br. 2/2007. - vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2003): Motivacija za studij i zadovoljstvo studijem

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom kolokviju Stanje i perspektive obrazovanja nastavnika održanom u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (povodom 50. obljetnice Filozofskog fakulteta u Rijeci) na Filozofskom fakultetu u Rijeci 20. listopada 2003. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog kolokvija (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2002): Nastavnik u suvremenom društvu

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom skupu O životu i djelu prof. dr. sc. Nikole S. Filipovića održanom u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu na fakultetu u Sarajevu 28. svibnja 2002. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2002): Pedagogija, psihologija i pedologija u Hrvatskoj između svjetskih ratova

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu XIII. dani psihologije : 13th psychology days održanom u organizaciji Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru na fakultetu u Zadru od 23. do 25. svibnja 2002. godine. Objavljen je zbornik sažetaka radova.

 

Igor Radeka (2002): Značaj kulturne pedagogije u Hrvatskoj za pedagošku praksu

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom kolokviju Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse održanom u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Crikvenici 18. i 19. travnja 2002. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog kolokvija (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2001): Pristupi didaktici nositelja pedagogije na sveučilištima u Hrvatskoj i Sloveniji između svjetskih ratova

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom skupu Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanja održanom u organizaciji Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mariboru u na Pedagoškom fakultetu u Mariboru 22. i 23. studenoga 2001. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2001): Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Zadru : Uz četrdesetu obljetnicu studija pedagogije

Izlaganje podneseno na stručno-znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem Školstvo u 20. stoljeću održanom povodom 100. obljetnice Hrvatskoga školskog muzeja u organizaciji Hrvatskoga školskog muzeja u Zagrebu od 25. do 27. listopada 2001. godine. Rad je objavljen u časopisu Anali za povijest odgoja (br. 2/2003. - vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2001): Odnos kulturne prema herbartističkoj pedagogiji u Hrvatskoj

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom skupu Henrik Schreiner (1850-1920) - Slovenski pedagog održanom u organizaciji Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Slovenskog društva pedagoga te Fundacije dr. Antona Trstenjaka u Ljutomeru (Slovenija) 19. i 20. listopada 2001. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2001): Mogućnosti metodologije povijesti pedagogije

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom kolokviju Teorijsko-metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja održanom u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Opatiji 27. i 28. travnja 2001. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (2000): Holistic education : Lending efficacious support to youth in a society at risk

Izlaganje podneseno na međunarodnoj interdisciplinarnoj znanstvenoj konferenciji Young people in a risk society održanoj u organizaciji Radne zajednice Alpe-Jadran, Radne grupe za mlade i Odjela za mlade pri Ministarstvu za odgoj i sport Republike Slovenije te Centra za socijalnu psihologiju Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani na Fakultetu za društvene znanosti Sveučilišta u Ljubljani od 30. studenoga do 2. prosinca 2000. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (1999): Pedagogijska misao Josipa Felicinovića

Izlaganje podneseno na znanstveno-stručnom skupu Život i djelo don Josipa (Jose) Felicinovića održanom u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zadru, Grada Paga, Matice hrvatske Pag, Nadžupnog ureda u Pagu, te Nadbiskupije zadarske 17. rujna 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru i 18. rujna 1999. godine u Zbornoj crkvi sv. Marije u Pagu. Rad je objavljen u zborniku radova s održanog skupa (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (1999): Odgajatelj u svjetlu kulturne pedagogije u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom kolokviju Nastavnik – čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju : The Teacher as a Contributor to Quality in Education održanom u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Opatiji 25. i 26. ožujka 1999. godine. Rad je objavlje u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog kolokvija (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (1998): O potrebi rekonceptualizacije suvremene povijesti pedagogije u Hrvatskoj

Izlaganje podneseno na međunarodnom znanstvenom kolokviju Kvaliteta u odgoju i obrazovanju : The Quality in Education and Teaching održanom u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u Rektoratu Sveučilišta u Rijeci 19. i 20. veljače 1998. godine. Rad je objavljen u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog kolokvija (vidjeti popis radova).

 

Igor Radeka (1994): Nastavnik u suvremenoj školi

Izlaganje podneseno na savjetovanju Škola u ratu s temom Nakon rata : Prema inoviranoj školi održanom 12. i 13. svibnja 1994. godine u organizaciji UNICEF-a i Zavoda za pedagogiju, predškolski odgoj i razrednu nastavu Filozofskog fakulteta u Zadru. Zbornik radova sa savjetovanja nije objavljen.

 

Igor Radeka (1990): Koncepcija permanentnog obrazovanja : Razvoj i neka shvaćanja

Izlaganje podneseno na savjetovanju Modeli obrazovanja nastavnika održanom 15. i 16. studenoga 1990. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci u organizaciji Pedagoškog fakulteta i Zavoda za unapređenje odgoja i obrazovanja RH Zagreb - Radna jedinica Rijeka, str. 8.  Zbornik radova sa savjetovanja nije objavljen.