Irena Fadić , prof., predavač


| Home |

     
 
Bavi se prevodilačkim radom. Prevodila tekstove i sažetke tekstova za časopise: Radovi Filozofskog fakulteta, Radovi HAZU, Diadoru, glasilo Arheološkog muzeja, Domete iz Rijeke i dr.

Pisala i surađivala u listovima Školske novine, Modra lasta, Smib, Narodni list i dr.
Prevela knjigu dr Zdenka Brusića "Hellenistic and Roman Relief Pottery in Liburnia" na engleski (izdano u Londonu 1999. u ediciji BAR International series 817).

Objavila članak "Keep your Country Tidy" u američkom časopisu English Teaching Forum 1994.

U Radovima Filozofskog fakulteta u Zadru 1997. god. objavila stručni članak "Attitudes of the 1st year Teacher's training College students towards their study...".

U listu Newsletter objavila članak "Storytelling" 2000. godine.

Sudjelovala na ŽIVOJ BAŠTINI od 10. i 11. svibnja 2002. Održala Radionicu pod nazivom "Čuvajmo lijepu našu".
Radionica: Tragom manje poznatih dječjih pjesama na engleskom jeziku 23/5/2003., znanstveno stručni skup - Zadar-Nin 23., 24.05.2003.
Članak - Prijevod kao kretaivni čin, Zbornik Radova Visoke učiteljske škole u Zadru, 2001/2002., str. 59.
Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa Živa baština 2 "DJETINJSTVO, RAZVOJ I ODGOJ", Zadar-Nin, 23.-24. svibnja 2003.

Radionica: "Tragom manje poznatih dječjih pjesama na engleskom jeziku" str. 340-342.

 

Zbornik radova sv. 3, Zadar, 2003. Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece

stručni članak: "Bajka u nastavi engleskog jezika", str. 137-152.

 
 http://www.unizd.hr


Email:ifadic@unizd.hr


Adresa: V. Maštrovića 10, Zadar | Tel.: (023)33 17 18