Irena Fadić , prof., predavač


| Home |

     
 

Hello,

Dobrodošli na moje web stranice.... ..... .......... .........


Rođena u Splitu 1951. godine. Osnovnu školu, Glazbenu školu i Gimnaziju završila u Splitu.
Od 1969. god u Zadru gdje se upisuje na Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu. 1974. god. diplomirala na odsjecima za Anglistiku i Romanistiku (engleski - francuski).
Godinu dana (1975.) volontirala u Kazalištu lutaka Zadar kao glumica lutkarica. Kao profesorica engleskog jezika eksperimentalno učila djecu engleski u dječjim vrtićima Radost šk./god. 1976./77. u Zadru. (vrtići Ciciban, Kidrič-Bagat i Jadran).
Dvadeset godina radila u osnovnim školama: u Sinju, Murvici, Briševu te na Smiljevcu u Zadru. Od 1996. na Filozofskom fakultetu na odsjecima za Razrednu nastavu i Predškolski odgoj. Od osnutka Visoke učiteljske škole radi kao predavačica engleskog jezika gdje je i sada za stalno zaposlena.

 
 http://www.unizd.hr


Email:ifadic@unizd.hr


Adresa: V. Maštrovića 10, Zadar | Tel.: (023)33 17 18