(put title here)


mladji asistent, Odsjek za hrvatski jezik i knjizevnost,
na Filozofskom fakultetu u Zadru od 1. kolovoza 1992.Prilozi u casopisima i zbornicima


Visejezicnost hrvatskog pjesnistva, Zadarska smotra, 41/1992, br. 4-5, str. 271-273.

Nova knjiga o teatru Junija Palmotica, Mogucnosti, 41/l994, br. 7-9, str. 202-206.

Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima 18. stoljeca, u: Dani hvarskog kazalista, 21, Split, 1995, str. 200-212.

Pjesnicki jezik Nenadicevih prikazanja, Dani hvarskog kazalista XXII, Split 1996, str. 338-344.

Kulturni zivot Boke kotorske uoci preporoda, Dani hvarskog kazalista XXIII, Split 1997, str. 317-327.

Boka kotorska u casopisima preporodnog doba, Dani hvarskog kazalista XXIV, Split 1998., str. 433-443.