IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

Podlistak Crvene Hrvatske, Dubrovnik, n. s., 2/1991., br. 2. str. 188-197.
Lirika "Crvene hrvatske", Zrcalo, 1/1991., br. 1. str. 115-132.
Pučka škola u Preku (1842-1918) Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije (9), 1992/1993., str. 95-102.
Dječja poezija Ivana Gorana Kovačića, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 34.35 (24-25), 1995-1996., str. 177-188.
Milan Begović i Arsen Wenzelides, u: Recepcija Milana Begovića Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Zagreb-Zadar, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu, 1998., str. 239-247.
Dječja recepcija književnih vrsta (Specifična komunikacija s vrstama u kontekstu pisanja grafita na marginama knjiga), u: Kako razvijati kulturu čitanja, Zagreb, Knjižnica grada Zagreba, Hrvatski centar za dječju knjigu, Hrvatska sekcija IBBY-a, 1999., str. 22-30.
Polemike Alberta Halera i Arsena Wenzelidesa, u: Zbornik o Albertu Haleru, Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2000., str. 239-245.

Kontaktirajte i pišite  email me

 
- home -

- izvorni znanstveni članci -

- stručni članci -

- recenzije i prikazi -

- članstvo -

- sudjelovanje na skupovima -