Root

Mikula Glavan, Sv. Juraj, Trsat,1661

"Leta 1661 na 5 Oktobra ja pop Mikula Antonić plovan
Tersatski kerstih u crikvi Svetoga Jurja sina Mihovilu
Glavanu
s Kostrene i ženi njegovoj Margariti imenom Mikula
kum biše Ivan Lucić sporal a kuma
žena Ivana Salomića"

Margarita Glavan, Sv. Juraj, Trsat,1667.

"1667 na 10 Marca ja pop Mikula Antonić plovan Terstski kerstih
kćer Mihovilu Glavanu s Kostrene i ženi njegovoj Marici
imenom Margaritom kum bi sig. Bartolomeo Bono a kuma
sig. Laura kćer pokojnoga Capt. Batiste de Rossi
"

 

Ivica Glavan, Sv. Juraj,Trsat, hodočašće, 2013.

Mihovil i Nikola (Mikula) Glavan, potvrda koju je potisao Oktavijan Bono, Rijeka Svetog Vida 1683., izvor: spisi Ninske biskupije

 

Mikula Glavan, Privlaka, 1732., izvor: matična knjiga umrlih, Privlaka

"Na prvi maja 1732 Privlaka
Proidje od ovoga vika na na bolji život Mikula Glavan ...
i bi ukopan u crikvi parokianskoj Svete Mari u istoi Privlachi
"