Kondukcija

Information

Ovo je model provođenja topline (kondukcije) bez njezinog skladištenja (akumulacije).

Toplinski tok je definiran izrazom:
Q= k*dT [W]
k: koeficijent prolaza topline,  [W/(m2K)]
dT: razlika temperatura na ulazu i izlazu iz kutije (box), [K]
Može se koristiti za komplicirane geometrije. 

Ako se komponenta sastoji uglavnom od jedne vrste materijala i pravilne geometrije, može se izračunati, npr., pomoću jedne od sljedećih jednadžbi: 

Vodljivost za geometriju kutije (box, kvadar) pod pretpostavkom da toplina teče duž duljine kutije:


Koeficijent prolaza topline, k za geometriju kutije pod pretpostavkom da toplina teče duž duljine kutije izaručunava se prema izrazu:

k = lambda*A/L, [W/K]

lambda: toplinska provodnost, [W/mK]
A: Površina kutije,  [m2]
L: duljina kutije, [m]

Vrijednosti lambda , [W/(mK)] nekih matrijala iznosi:
beton   	1
cigla   	0.5
kamena vuna     0.05

Parameters (1)

k

Value: 1

Type: Modelica.Units.SI.ThermalConductance (W/K)

Description: kondukcija

Connectors (2)

a

Type: TermoPort

b

Type: TermoPort

Used in Components (1)

Primjer2

MojTermoPak.Primjeri

Primjer2