Kapacitet

Information

Ovo je generički model za toplinski kapacitet materijala. Ne pretpostavlja se nikakva specifična geometrija izvan ukupnog volumena s ravnomjernom temperaturom za cijeli volumen. 

Temperatura ove komponente je [K]elvin.

Zadana vrijednost od T = 20 stupnjeva Celzijusa  koristi se kao početna vrijednost za inicijalizaciju. To obično znači da je na početku integracije temperatura ove komponente 20 °C. Možete, naravno, definirati drugu temperaturu kao početnu vrijednost za inicijalizaciju. 

Ova se komponenta može koristiti za komplicirane geometrije gdje je toplinski kapacitet C određen vlastitim mjerenjima. 

Ako se komponenta sastoji uglavnom od jedne vrste materijala masa,  m, [kg]  te komponente može se izmjeriti ili izračunatiprema izrazu:

C = cp*m, [J/K]
Vrijednosti cp kod 20 °C, [J/(kgK)]:  
 aluminij 896
 beton   840
 bakar   383
 željezo  452
 srebro  235
 čelik   420 ... 500
 drvo   2500

Parameters (1)

C

Value:

Type: Modelica.Units.SI.HeatCapacity (J/K)

Connectors (1)

a

Type: TermoPort

Used in Examples (1)

Primjer1

MojTermoPak.Primjeri

Primjer1

Used in Components (1)

Primjer2

MojTermoPak.Primjeri

Primjer2