Stručni odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece

Mr sc DIJANA NENADIĆ-BILAN, profesor visoke škole

 

Podaci o znanstvenim i stručnim radovima


Autorica radova:

Modeliranje i neoblikovani materijal u likovnom radu s predškolskom djecom, "Radovi" FF-Zadar 26, 1986./87.

Razredbeni postupak na Studiju za učitelje, Rijeka, Zbornik radova "Nastavnik - čimbenik kvalitete u odgoju i obrazovanju" 1999.

Zora Itković, Diana Nenadić Bilan, Obitelj, škola, droga, Zadar, Narodni list, 1995.

Moja nova slikovnica, Zadar, Grafotehna, 1995.

Odgojiteljeve uloge i autonomija djeteta u igri, Split, "Školski vjesnik", br. 1, 2000.

Odgojitelj kao nositelj djelatnosti u predškolskom odgoju, Zagreb, "Zbornik Učiteljske akademije", 2000.

Mogućnosti poticanja likovnog stvaralaštva djece predškolske dobi, Zagreb, "Pedagoški rad", br. 4. 1989.

Igra i čitanje u predškolskoj dobi, Zagreb, Zbornik "Kako razvijati kulturu čitanja", 1999.

Uporaba prostora i društvena kompetencija, Čakovec, Zbornik radova, 1998.

Jedan aspekt suradnje odgojitelja i roditelja, Rijeka, Zbornik "Inovacijski pristup - korak bliže djetetu", 1997.