VESNA KALAJŽIĆ

datum rođenja – 10. ožujka 1977.
mjesto rođenja (općina/grad; županija, država) – Split, R. Hrvatska
zvanje; znanstveni status – diplomirani turistički komunikolog, znanstveni novak, mlađi asistent
zaduženje na Odsjeku (predmet) – Turistička kultura
članstva – Hrvatsko komunikološko društvo
projekti - znanstveni novak na projektu 0070030 "Razvoj novinstva u Zadru (XIX i XX st.)",
glavnog istraživača prof.dr.sc. Josipa Vidakovića

Rođena 1977. godine u Splitu. Srednju hotelijersko-turističku školu završila je u Makarskoj 1995.g.
Iste godine upisuje studij Kulture i turizma na Filozofskom fakultetu u Zadru. Diplomirala je 1991.g.
Zaposlena na studiju Kulture i turizma na Filozofskom fakultetu u Zadru kao znanstveni novak
na projektu "Razvoj novinstva u Zadru (XIX i XX st.)", glavnog istraživača prof.dr.sc. Josipa Vidakovića.
Od 2001.g. polaznik je  poslijediplomskog studija iz Kulture i turizma, znanstveno polje
informacijskih znanosti, smjer Turizam i kulturna baština.

popis najznačajnijih radova

1. Implementacija europskog obrazovnog managementa na turizam i hotelijerstvo,
Međunarodni znanstveni skup "Informatologija i obrazovanje", Rogaška Slatina, 2001.

2. Stavovi studenata o nastavi informatike u srednjoj školi i na fakultetu,
Međunarodni skup MIPRO 2002, Opatija, 2002.