Sveučilište u Zadru
SVEUČILIŠTE
KROATISTIKA
 
HOMEPAGE
znanstveni rad
knjige

Slavomir Sambunjak

Slavomir Sambunjak

 Sveučilište u Zadru - Odjel za kroatistiku

 Osobni podaci:

rođen:

5. rujna 1947., Split

adresa:

Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
23000 Zadar, Hrvatska

telefon:

+385(0)23-200-554

e-mail:

ssambunj@unizd.hr

www:

http://personal.unizd.hr/~ssambunj

 Obrazovanje:

1992.

doktorska disertacija

 • Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu

 • obranio doktorsku disertaciju "Jezik hrvatskih glagoljskih prenja"

1982.

magistrirao

 • Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu

 • poslijediplomski studij "Srednjovjekovno društvo u južnoslavenskih naroda"

 • obranio magistarsku radnju Bernard od Clairvauxa u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti

1976. - 1978.

Interuniverzitetski studij iz filozofije

1974.

dodiplomski studij

 • Filozofski fakultet u Zagrebu

 • studij Južnoslavenskih jezika i književnosti i Filozofije

 Strani jezici:
 Radno iskustvo:

1987. - danas

FILOZOSKI FAKULTET/SVEUČILIŠTE U ZADRU

 • 2004.-danas - redoviti profesor

 • 1999.-2004. - izvanredni profesor

 • 1993.-1999. - docent

 • 1987.-1993. - asistent

 • član uredništva Radova Filozofskog fakulteta u Zadru (Razdjel filoloških znanosti)

1993. - 1994.

Poglavarstvo Grada Zadra

 • obnašao dužnost pročelnika Ureda za prosvjetu i kulturu i člana Poglavarstva Grada Zadra zaduženog za prosvjetu i kulturu

1977. - 1987.

Pomorska škola u Zadru

 • Predavao je hrvatski jezik i književnost, filozofiju, logiku, psihologiju i sociologiju

1974. - 1977.

Gimnazija u Jelsi

 • Predavao je hrvatski jezik i književnost, filozofiju, logiku, psihologiju i sociologiju

Znanstveni interesi:

Glagoljaška kultura