Home Predavanja Literatura
®ivotopis Ispiti Izvedbeni
Članci Konzultacije  
Projekti Kolegiji  
Izlaganja Kontakt  

 

 

 

Adresa:

Odjel za informatologiju i komunikologiju

Ulica dr. Franje Tušmana 24i

23000 ZADAR

 

Telefon:

023/345-031

 

Mail:

nrotar@unizd.hr

nadahope@yahoo.com

 

ODJEL ZA INFORMATOLOGIJU I KOMUNIKOLOGIJU


 Kontakt

"Medij je poruka"
                                                    Marshall McLuhan