Home Ispiti i konzultacije  
European curriculum vitae Kolegiji  
Članci Kontakt Životopis
Projekti Izvedbeni i izborni  
Izlaganja Seminarski radovi

Seminarski radovi - kolegiji

 

 

 

Nada Zgrabljić Rotar, zamjenica pročelnika Odjela za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu gdje je studirala grupe Komparativna književnost i Fonetika. Predavala je na Novinarstvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Kultura govora, a na Odjelu za novinarstvo Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu vodila je kolegije Kultura govora i Radio. Surađuje s fakultetima u Ljubljani i Mariboru i na znanstvenim projektima Europske unije. Glavna je urednica znanstveno-stručnog časopisa za novinarstvo i medije Medijska istraživanja/Media Research koji je utemeljila 1995. godine. Objavila je monografiju Medijska istraživanja i medijska disciplina od 1995. -2005. (2005), a uredila knjigu Medijska pismenost i civilno društvo (2005) koja je prevedena na engleski jezik (Media Literacy and Civil Society, 2006). Koautorica je sa slovenskim autorima Mancom Košir i Rajkom Ranflom priručnika o odgoju za medije Život s medijima (1999). Radila je kao spikerica na Hrvatskome radiju i povremeno surađivala kao novinar i urednik emisija u različitim programima radija i televizije. Bila je potpredsjednica Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije Hine. Predsjednica je Hrvatske udruge stipendista francuske vlade.

Nada Zgrabljić Rotar acquired her MA and PhD degrees at the Faculty of Philosophy, University of Zagreb, at the Departments of World Literature and Phonetics. She is Assistant Professor at the Department of Information and Communication Studies, University of Zadar. She organized a course in the Culture of Speech at the Department of Journalism, Faculty of Political Sciences, University of Zagreb, and a course in Radio Journalism at the Department of Journalism, Croatian Studies, University of Zagreb. She also teaches at Ljubljana and Maribor faculties and has extensive cooperation with several European Union scientific projects. Prof. Zgrabljić Rotar is the editor-in-chief of the journal for journalism and the media, Media Research, which she founded in 1995. She published a monograph, Medijska istraživanja i medijska disciplina od 1995.-2005. (Media Research And Media Discipline from 1995 to 2005), and edited a book, Medijska pismenost i civilno društvo (2005), which has been translated into English (Media Literacy And Civil Society, 2006). She is also the co-author of a textbook on education for the media, Život s medijima, 1999. (Life With The Media, 1999). She was an announcer at the Croatian Radio and a part-time journalist and editor of shows in various programs of the radio and television. She was vice-president of the Croatian News Agency (HINA) Management Board. She is currently the president of the Croatian Association of Fellows of the French Government.

       www.mediaresearch.cro.net

ODJEL ZA INFORMATOLOGIJU I KOMUNIKOLOGIJU


 Prof.dr.sc. Nada Zgrabljić Rotar

"Medij je poruka"
                                                    Marshall McLuhan