Logo My Web Neven
Home
obrazovanje
Usavrsavanje
projekti
Kontakt
English
Deutsch
 
  d   d d  
  d
PROJEKTI
 
1999 - rad na projektu razvoja informacijskih sustava
 
2001- rad na uspostavi projekta Rivaon >>
 
2001 - rad na projektu redizajna stranice Dalmatinske banke. >>
 
2002 - rad na projektu izgradnje i održavanju računalnog - komunikacijskog sustava fakulteta
 
2003 - rad na projektu TCR i Edupoint učionice >>
 
2004 - rad na projektu izgradnje i održavanja računalno - komunikacijskog sustava Sveučilišta u Zadru >>
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d  
d
© 2004 
d