mr.sc.Milomir Menciger
kabinet: ____
termin za konzultacije: putem e-mail-a
e-mail: mmencige@unizd.hr
osobna stranica: http://www.menciger.com

Osnovni podaci:
Ustanova zaposlenja:

Gimnazija Vladimira Nazora Zadar

Vanjski suradnik: Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru
Nastavni stupanj:

viši predavač

Fakultet: 1977. Viša tehnička škola, smjer elektrostrojarstvo
1983. Pedagoški fakultet u Rijeci, proizvodno-tehničko obrazovanje predmeti
Magisterij: 1994. Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, informacijski sustavi

Dodatno obrazovanje:

2005. Hrvatski informatički zbor, Europska računalna diploma