Filozofija znanost

prof. dr. sc. Mirko Jakić
redovni profesor

 Satnica

2+1 (1. godina studija)

 Zadaće kolegija:
 Sadržaj programa kolegija:

Pregled temeljnih problema filozofije znanosti. Narav znanstvenog objašnjenja. Struktura znanstvenih teorija. Redukcija, emergencija i objašnjenje. Modeli, metafore i analogije. Pokus i opažanje. Indukcija i vjerojatnost. Filozofija fizike prostor-vremena. Tumačenje kvantne teorije. Filozofija matematike. Evolucija. Kognitivna znanost. Filozofija uma, filozofija psihologije. Društvene znanosti.

 Literatura:

A) Obvezatna literatura:

B) Sekundarna literatura: