Prof. dr. sc. MARIO PLENKOVIĆ
Home
Objavio knjige/sveučilišne udžbenike:


Demokratizacija masmedija (1980);

Teorija i praksa javnog komuniciranja (1983);

Teorija i praksa suvremenog novinarstva (1987);

Suvremena radio-televizijska retorika (1989);

Novi sustav javnog komuniciranja (1990);

Poslovna komunikologija (1991);

Informatika: Informacionie tehnologii (Xarkov, 1992);

Komunikologija masovnih medija (1993);

Obšestvo, nauka i tehnologija (Xarkov, 1997);

Društvo, znanost i tehnologija (1998);

Komunikologija: Kultura masovnih medija (1998).

Životopis
Knjige
Glavna zanimanja
Dodatna zanimanja
Izobrazba
Članstvo
Projekti
Priznanja


Filozofski fakultet u Zadru
Odsjek za
Kulturu i turizam


Adresa
Ulica dr F. Tuđmana bb
Tel: +385 (0)23 300926
Fax: +385 (0)23 300914
email


copyright [Odsjek za Kulturu i turizam] [2001]