Prof. dr. sc. MARIO PLENKOVIĆ
Home
Obnašao znanstveno-nastavne dužnosti:


Voditelj studija novinarstva Fakulteta političkih znanosti (1982-1990);

Predsjednik Vijeća Zajedničkog poslijediplomskog studija iz Informacijskih znanosti pri Sveučilištu u Zagrebu (1980-1985);

Zamjenik voditelja poslijediplomskog studija Europskog centra za mir i razvoj (1986-1990);

Predsjednik Fakulteta političkih znanosti (1998-1992);

Predsjednik Koordinacionog odbora Zajedničkog poslijediplomskog studija iz Informacijskih znanosti (1986-1990);

Predsjednik Vijeća poslijediplomskog studija iz komunikologije (1986-1992);

Nositelj nastavnih predmeta (1976-2000): Komunikologija masovnih medija; Radio; Televizija; Poslovna komunikologija; Globalne komunikacije; Komunikologija; Turistička komunikologija; Osnove informatike; Metodologija znanstveno-istraživačkog rada; Znanost o znanosti; na nekoliko fakulteta (Fakultet političkih znanosti, Fakultet za fizičku kulturu, Filozofski fakultet Zadar, Policijska Akademija, Univerza v Mariboru, Fakultet za elekrotehniku i računarstvo).

Životopis
Knjige
Glavna zanimanja
Dodatna zanimanja
Izobrazba
Članstvo
Projekti
Priznanja


Filozofski fakultet u Zadru
Odsjek za
Kulturu i turizam


Adresa
Ulica dr F. Tuđmana bb
Tel: +385 (0)23 300926
Fax: +385 (0)23 300914
email


copyright [Odsjek za Kulturu i turizam] [2001]