JOSIP VIDAKOVIĆContact Us

Curriculum vitae

Prof.dr.sc. Josip Vidaković, red. prof., predstojnik Odsjeka za kulturu i turizam Filozofskog fakulteta u Zadru. Rođen 1941.g. Osnovnu školu završio u Biogradu n/m. Srednju i Filozofski fakultet u Zadru. Poslijediplomski studij iz informacijskih znanosti (arhivistika, bibliotekarstvo, muzeologija) na Zagrebačkom sveučilištu; doktorat znanosti na Filozofskom fakultetu u Zadru iz humanističkih znanosti, grana povijest hrvatskog naroda.

Izbori:

u zvanje znanstvenog asistenta 1988.g.

znanstvenog suradnika (docenta) iz informacijskih znanosti 1989.g.

izvanrednog profesora 1997.g.

redovitog profesora 2002.g.

Autor znanstvenih knjiga; autor i koautor četrdesetak znanstvenih i stručnih radova. Sudionik  na dvadeset međunarodnih  konferencija. Koautor i voditelj poslijediplomskog znanstvenog magistarskog i doktorskog studija iz informacijskih znanosti s tri usmjerenja. Glavni istraživač projekta  070076 "Razvoj novinstva u Zadru (XIX. i XX. st.) i član, istraživač projekta 128999 Hrvatski mediji na pragu 21 st.

 

 

  Address. Zadar, Hrvatska, 23000 ~ Phone: 023-300-911 ~ Fax: 023-300-914