Zadnje obavijesti

04/12/2008

Rezultate prvog kolokvija iz teoretskog dijela predmeta Informatika možete vidjeti na e - learning sustavu.

Više...

25/11/2008

Rezultate prvog kolokvija iz vježbi predmeta Informatika za sve grupe možete vidjeti

ovdje...

28/10/2008

Opći pristup rješavanju problema

Više...

25/10/2008

Statistika prisutnosti predavanjima

Pogledaj...