Antonio oštarić

OSOBNI PODACI

Ime i prezime:      Antonio Oštarić

Datum rođenja:    30. srpnja 1979.

Adresa:                Odjel za anglistiku

                          Sveučilište u Zadru

                          Obala kralja Petra Krešimira IV. br.2

Telefon:               023 200 713

E-mail:                 antonio.ostaric@unizd.hr

 

OBRAZOVANJE

2004. -                 Poslijediplomski doktorski studij "Europski studiji: jezici i kulture u dodiru"

                          Usmjerenje: Jezikoslovlje i kultura

                          Sveučilište u Zadru

1997. - 2005.       Dodiplomski studij:           Engleski jezik i književnost

                                                                 Talijanski jezik i književnost

                          Diplomirao: 30.ožujka 2005. obranom diplomskoga rada:

                          "Origin and Development of English First Names"

                          Mentorica: Prof.dr. Dora Maček

1993. - 1997.       Opća gimnazija "Bartul Kašić" Pag

 

RADNO ISKUSTVO

2006. -                 Sveučilište u Zadru

                          Odjel za anglistiku

                          Asistent

SUDJELOVANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM PROJEKTIMA

2007. -   2011.      Znanstveni projekt 269-1301049-0907

                          "Konceptualne razlike hrvatskog, engleskog i talijanskog jezika: odabrana

                          spoznajna područja"

 

2009. -   2011.      Znanstveni projekt 269-2120920-0896

                          “Percepcija i artikulacija u hrvatskome jeziku”

 

NASTAVA NA PREDDIPLOMSKOME STUDIJU ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

2011./2012.         Morfologija

                          Uvod u sintaksu

2010./2011.         Morfologija

                          Uvod u sintaksu

2009./2010.         Morfologija

                          Uvod u sintaksu

2008./2009.         Uvod u sintaksu

                          Morfologija

2007./2008.         Morfologija

 

NASTAVA NA DODIPLOMSKOME STUDIJU ENGLESKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

2007./2008.         Engleska leksikologija (seminar)

2006./2007.         Engleska leksikologija (seminar)

 

ČLANSTVO

2006. -                Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

2010. -                Međunarodno društvo za višejezičnost (IAM)

 

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

25.-27.5.2006.     Marina Oštarić i Antonio Oštarić: "Irski identitet i etnički stereotip u

                          engleskome jeziku"

                          Jezik i identiteti - 20. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem,

                          HDPL, Split

24.-26.5.2007.     Antonio Oštarić "Terminologija globalne ekologije u međunarodnome tisku na                               engleskome jeziku"

                          Jezična politika i jezična stvarnost - 21. međunarodni znanstveni skup,

                          HDPL, Split

3. - 6.9.2009.       Malgorzata E. Ćavar i Antonio Oštarić: “Sibilant inventory and the

                          realization of vowels: A study of the dialects of Pag”

                          Četvrti godišnji skup Slavističkoga lingvističkog društva

                          SLS 2009, Sveučilište u Zadru

11. - 15.4.2010.   Međunarodni znanstveni skup

                          “New Challenges for Multilingualism in Europe”

                          LINEE Network of Excellence, Dubrovnik

11. - 14.5.2011.   Malgorzata E. Ćavar i Antonio Oštarić: “Perception of English vocalic

                          contrasts by Croatian L2 learners”

                          XXV. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

                          “Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici”

                          Osijek, Filozofski fakultet

15. - 17.9.2011.   Antonio Oštarić: “Linguistic Ecology of Zadar: Multilingualism in Distress?”

                          Seventh International Conference on Third Language Acquisition

                          and Multilingualism

                          Institut za anglistiku, Sveučilište u Varšavi, Poljska

2. - 3.12.2011.     Antonio Oštarić: “Linguistic Landscape of Zadar”

                          Modern Languages Symposium - Royal Irish Academy Conference

                          Dublin Institute of Technology, Dublin, Irska

4. - 6.5.2012.       Antonio Oštarić: “Language in the Public Space of a Dalmatian Town: The Linguistic                           Landscape of Zadar”

                          2nd Linee Conference: Multilingualism in the Public Sphere

                          Dubrovnik, Interuniverzitetski Centar

4. - 6.5.2012.       Sanja Škifić i Antonio Oštarić: “Multilingualism, Language Ideology and Population                           Censuses: Language Policy Practices in Immigration Countries”

                          2nd Linee Conference: Multilingualism in the Public Sphere

                          Dubrovnik, Interuniverzitetski Centar

 

 

OBJAVLJENI RADOVI

1. Oštarić Marina i Oštarić, Antonio (2007) Irski identitet i etnički stereotip u engleskome jeziku

// Jezik i identiteti / Granić Jagoda (ur.) - Zagreb-Split, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 419-426 (ISBN: 978-953-7494-00-1). (pregledni rad)

2. Oštarić, Antonio (2011) Summer Institute in Cognitive Science 2010: The Origins of Language. Suvremena lingvistika 71, 145-149. (kronika)

 

SUDJELOVANJE NA TEČAJEVIMA I LJETNIM ŠKOLAMA

2006.      "A Summer Seminar in American Social and Cultural History"

             Sveučilište u Zadru

             (Prof.dr. Max Reichard, Delgado Community College, New Orleans, SAD)

2010. Summer Institute in Cognitive Sciences: The Origin of Language

             21.6.  - 30.6.2010.,  Université du Québec à Montréal, Kanada

2010. Interdisciplinary Summer School, Workshop and Round Table in Computational Linguistics, Cognitive and Information Science” CLS 2010

             22.8. - 3.9.2010., Sveučilište u Zadru

 

STRANI JEZICI

engleski, talijanski

njemački, španjolski (niži stupanj)

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Klapsko pjevanje, sviranje mišnica

Prevođenje